Tredimensjonale gjenstander

Oppdatert: 2015-10-05

Veiledningen gjelder for modeller, spill og andre tredimensjonale gjenstander. Se kapittel 10 i Katalogiseringsregler.

Forklaring til mal for tredimensjonale gjenstander finnes her.

Katalogiseringsregler

Tredimensjonale gjenstander beskrives etter kapittel 10 i Katalogiseringsreglene.

Format og fysisk beskrivelse

Det finnes ingen spesifikke koder for tredimensjonale gjenstander i 007-feltet. I følge MARC 21 kan koden «z» – Unspecified brukes til alt som ikke har en spesifikk 007-kode, men den kan godt utelates.

I 008/33 registreres type materiale. Aktuelle koder kan være ‘k’ – spill, ‘q’ – modell, ‘r’ – realia med flere.

Generell materialebetegnelse velges fra nedtrekksliste i 245 $h. Aktuelle betegnelser for tredimensjonale gjenstander kan være spill, modell, realia med flere. (Se Katalogiseringsregler, 1.1C1)