Rettemeldinger

Oppdatert: 2018-08-30

Det foreligger ingen særskilt løsning for å sende melding om retting av enkeltposter til utvalgt(e) institusjon(er) i Alma. Bibliografisk gruppe har derfor bedt om å få tilsendt epostadresser til  katalogkontakter i det enkelte bibliotek. Listen over kontaktpersoner for spørsmål og rettemeldinger knyttet  til katalogisering, finner du her.
NB  Bibliotekene velger selv om de vil være oppført på denne listen, og den er ikke komplett.

Når det gjelder Deweyklassifikasjon, er det etablert nye samarbeidsmuligheter i Alma, se [Klassifikasjon i VFK – lenke]. Det er fortsatt mulig å registrere lokal klassifikasjon (lokalt felt 092), men det er ønskelig med et samarbeid (felles felt 082/083). Dewey-kontakter til de bibliotekene som har meldt fra om at de ønsker å samarbeide om fellesklassifikasjon med Dewey, finner du her.

Vi vil komme tilbake til fremgangsmåte for varsling av endringer i 082/083-felt, når alle bibliotek som inngår i Dewey-samarbeidet er blitt registrert med korrekte organisasjonsnummer til bruk i $q-delfeltet.

Rettemeldinger sendes fortrinnsvis til kontaktene på de bibliotekene som blir berørt av endringene. Epostlisten katkont@bibsys.no kan brukes når samme rettemelding skal sendes til veldig mange bibliotek.

Melding om rettinger på nasjonalbibliografiske poster sendes kun til Nasjonalbiblioteket. Autoritetsposter: tk-autreg at nb.no
Bib-poster: tk-meldkat at nb.no

Vi oppfordrer for øvrig til å bruke epostlisten katkont at bibsys.no  til alt du ønsker å diskutere med katalogpersoner i konsortiet. Det gjelder både generelle katalogiseringssaker/MARC- formatet og spørsmål knyttet til enkeltposter. Det kan gjelde valg av ordningsord, bruk av MARC-felter, valg av deweynumre, osv.

Informasjon om, og innmeldingsskjema til katkont: https://epostlister.bibsys.no/mailman/listinfo/katkont