Musikktrykk – veiledning

Oppdatert: 2018-10-31

Veiledningen gjelder musikalier (musikktrykk og -manuskripter), med hovedvekt på musikktrykk.

Katalogiseringsregler

Musikktrykk beskrives etter Katalogiseringsregler, Kapittel 5 (Musikktrykk). For musikkmanuskripter må i tillegg reglene i Kapittel 4 (Manuskripter) tas i bruk. Standardtitler for musikk behandles i Kapittel 25, paragrafene 25.25-25.36.

LDR og kontrollfelt

Musikktrykk kodes LDR/06 = c – Musikktrykk
Musikkmanuskript kodes LDR/06 = d – Musikkmanuskripter

Alle musikalier kodes 007/00 = q – Note (musikk) og 007/01 = u – Uspesifisert

007    qu

For øvrige koder i LDR og 008, se: MARC 21 Bibl.

Språk

Musikalier som kun inneholder noter uten språklig innhold gis kode zxx – no linguistic content i 008/35-37.

Musikalier som inneholder tekst i noen form, det være seg sangtekst, introduksjon, kommentar eller andre innslag med språklig innhold, skal gis språkkode etter retningslinjene som er beskrevet i MARC 21 Bibl > 008/35-37, om nødvendig med flere språk spesifisert i MARC-felt 041.

008/35-37 mul
041 1# $$a mul $$a ger $$a eng
546 ## $$a Forord og kommentarer på tysk og engelsk

Merk at delfelt 041 $d (språkkode for sang eller tale) bare brukes for lydopptak og ikke for musikalier.

Standardnummer

International Standard Book Number (ISBN) registreres i MARC-felt 020:

020 ## $$a 978-1-61780-641-4 $$q h.

International Standard Music Number (ISMN) registreres i MARC-felt 024 $a med førsteindikator 2:

024 2# $$a M-2610-1733-6

Edisjonsnummer og platenummer (5.7B19)

Edisjons- og platenummer registreres i MARC-feltene 028 og 500. Nummeret skrives slik det står i dokumentet. Kilde for nummeret (forlagets/distributørens navn) legges i 028 $b.

028 førsteindikator 2 er for platenummer. Andreindikator 3; bi-innførsel, ingen note genereres. Noteinformasjonen gis i 500 med fortekst «Platenummer: ».

028 23 $$a M.H. 2232 $$b Musikk-huset
500 ## $$a Platenummer: M.H. 2232

028 førsteindikator 3 brukes for edisjonsnummer. Noteinformasjonen angis i 500 med fortekst «Edisjonsnummer: ».

028 33 $$a N.M.O. 13010 $$b Norsk musikkforlag
500 ## $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 13010

Komposisjonsår eller -periode

Komposisjonsår eller -periode kan angis i 045 delfelt $b med bokstav + år. Bokstaven c står for før Kristus, og d etter Kristus.

Førsteindikator angir år eller periode:

0 – Enkelt tidspunkt ($b inneholder et enkelt år)
2 – Periode (to $b utgjør et tidsspenn mellom to år)

Komposisjonsår 1791:

045 0# $$b d1791

Komposisjonsåret er usikkert, mellom 1791 og 1797, eller komponisten startet arbeidet med komposisjonen i 1791 og avsluttet i 1797:

045 2# $$b d1791 $$b d1797

Tittel (5.1B)

I utgangspunktet gjengis tittel som for andre dokumenttyper, men når tittel består av navnet på én eller flere komposisjonstyper (symfoni, kvartett o.l.), gjelder regelen i paragraf 5.1B1 at eventuelle opplysninger om besetning toneart, komposisjonsår etc. i tittelen skal tas med i hovedtittelen.

245 10 $$a Divertimento nr. 1, per archi e flauto, opus 13

Når tittelen ikke består av navn på komposisjonstype, registreres eventuelle opplysninger om besetning, toneart, etc. som annen tittelinformasjon.

245 10 $$a Boreas : $$b for brass quintet

Standardtittel (25.25-25.36)

Standardtittel brukes for klassisk musikk. For populærmusikk brukes standardtittel bare når populærmusikken er oversatt eller arrangert. Standardtittel registreres i overensstemmelse med Kapittel 25.

240 10 $$a Divertimenti $$n op. 13, nr. 1 $$m fløyte, strykekvintett

Standardtittel brukes ikke når dokumentets hovedtittel er lik verkets standardtittel (paragraf 25.2A1).

Fysisk beskrivelse

Dokumentets omfang beskrives med antall partiturer og/eller stemmer og med sidetall eller bindtall i parentes (5.5B1-5.5B3).

300 ## $$a 1 partitur (21 s.)

Bilag stemmemateriale (Avvik fra paragraf 5.5E)

Når et musikktrykk har stemmer som bilag, oppføres ikke antallet stemmer i den bibliografiske posten, kun betegnelsen «stemmer».

300 ## $$a 1 partitur ( 21 s.) $$e stemmer

I beholdningsopplysningene kan gis en nøyaktigere beskrivelse av hva den enkelte institusjon har. Opplysning om stemmer kan legges på holding (Public note 852 $z) for alle eksemplarer, eller på item for det enkelte eksemplar. Når opplysning om stemmer legges på item-nivå, anbefales å bruke Description-feltet. Med ett item for hele settet lånes partitur og enkeltstemmer ut samlet:

Description: 4 stemmer

Hvis partitur og enkeltstemmer lånes ut separat, registreres item for hver del med opplysning om delen i Description-feltet:

Description: Partitur
Description: Førstefiolinstemme
Description: Andrefiolinstemme
Description: Bratsjstemme
Description: Cellostemme

Fysisk presentasjon

Dersom den fysiske presentasjon (formatet) i utgaven som beskrives avviker eller forventes å avvike fra andre utgaver av samme verk, legges formatet i MARC-felt 254 (Musikktrykkets fysiske presentasjon).

Fysisk presentasjon gjengis slik det det finnes i kilden for opplysningene:

254 ## $$a Studiepartitur
254 ## $$a Composer’s facsimile study score

Komposisjonstype og sjanger

Komposisjonstype og sjanger registreres i MARC-felt 380 (Verkets form). Feltet brukes i stedet for kode i 008/18-19.

Betegnelse i 380 $a hentes fra listen «Komposisjonstype og sjanger» i Emneord for musikk. I delfelt $2 legges kode for kilden. Emneord for musikk har kode emnmus:

380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

Besetning

Besetning registreres i MARC-felt 382. Feltet er repeterbart.

Betegnelse for instrument/utøvere/stemmer hentes fra listen «Instrumenter og besetning» i Emneord for musikk og kilde oppgis i $2. Enkelte standard besetninger kan beskrives på ulike måter. Ulike beskrivelser av besetning angis i separate 382-felt:

382 01 $$a Strykekvartett $$2 emnmus
382 01 $$a Fiolin $n 2 $$a Bratsj $$a Cello $$s 4 $$2 emnmus

Antall utøvere i $n kan utelates hvis tallet = 1. (Anbefales)
Merk at i delfelt $s angis totalt antall utøvere, ikke antall instrumenter.

4-hendig klaver (ett klaver, to utøvere på samme instrument) angis slik:

382 01 $$a Klaver 4-hendig $$n 2 $$s 2 $$2 emnmus

Alternativ besetning

Alternative besetninger oppgis i separate 382-felt.

Besetning med 4 utøvere der to har alternative instrumenter; fiolin, bratsj eller klarinett, cello, fagott eller kontrabass oppgis slik:

382 01 $$a Fiolin $$a Bratsj $$a Cello $$a Fagott $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Fiolin $$a Klarinett $$a Cello $$a Fagott $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Fiolin $$a Bratsj $$a Cello $$a Kontrabass $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Fiolin $$a Klarinett $$a Cello $$a Kontrabass $$s 4 $$2 emnmus

Besetning med sopran og piano og med fiolin ad lib oppgis slik:

382 01 $$a Sopran $$a Fiolin $$a Klaver $$s 3 $$2 emnmus
382 01 $$a Sopran $$a Klaver $$s 2 $$2 emnmus

Note om form og besetning (5.7B1)

Hvis opplysninger om form og besetning i feltene 380, 382 og den øvrige del av beskrivelsen er utilstrekkelige, gis supplerende opplysninger i note.

500 ## $$a Partitur for klaver, stemme for sopran

Varighet (5.7B10)

Når varighet er oppgitt, tas dette med i 500-note. I dokumentet: «Dur. ca. 20’»:

500 ## $$a Varighet: ca. 20 min

Ved behov kan varighet registreres eksakt med numeriske tegn i MARC-felt 306:

306 ## $$a 002000

Innholdsnote (5.7B18)

Er det flere verk med egne titler i dokumentet kan verkene registreres i innholdsnote, MARC-felt 505. Skrivemåte og tegnsetting i noten framgår av paragraf 5.7B18. MARC-felt 505 kan registreres med enkelt eller med beriket spesifiseringsnivå.

Enkelt spesifiseringsnivå

Andreindikator # (blank). Hele innholdsnoten legges i delfelt $a:

505 0# $$a Veslemøy ; Møte ; Vond dag

505 0# Invensjon og koral / Eyvind Solås. Andante cantabile / Trygve Madsen. Kontinuum / Bjørn Kruse. Spill / Magne Hegdal. 4 miniatyrer for piano / Eivind Buene.

Det kan lages analytiske bi-innførsler på verkene (paragraf 21.30M). Merk at standardtittel skal brukes når et verks hovedtittel ikke er lik standardtittelen (paragraf 25.2A1):

740 02 $$a Vond dag
740 02 $$a Møte
740 02 $$a Veslemøy

700 12 $$a Solås, Eyvind $$d 1937-2011 $$t Invensjon og koral $$4 cmp
700 12 $$a Madsen, Trygve $$d 1940- $$t Andante cantabile $$4 cmp
700 12 $$a Kruse, Bjørn $$d 1946- $$t Kontinuum $$4 cmp
700 12 $$a Hegdal, Magne $$d 1944- $$t Spill $$4 cmp
700 12 $$a Buene, Eivind $$d 1973- $$t [Miniatyrer] $$4 cmp

Beriket spesifiseringsnivå

Andreindikator 0 (null). Opplysningene legges i spesifiserte delfelt for tittel ($t), ansvarshavende ($r) og annen informasjon ($g):

505 00 $$t Veslemøy ; $$t Møte ; $$t Vond dag

505 00 $$t Invensjon og koral $$r Eyvind Solås. $$t Andante cantabile $$r Trygve Madsen. $$t Kontinuum $$r Bjørn Kruse. $$t Spill $$r Magne Hegdal. $$t 4 miniatyrer for piano $$r Eivind Buene.

505 delfelt $t blir indeksert som tittel og delfelt $r indeksert som navn. Beriket nivå kan altså i noen grad erstatte analytiske bi-innførsler, i sær når navn og titler i noten ikke avviker fra autoriserte navneformer og standardtitler.