Musikktrykk – Eksempler

Oppdatert: 2018-05-09

Eksempel 1

Partitur med stemmer

LDR        01130ncm#a2200373#c#4500
001        999615753104702201
005        20080822095615.0
007        qu
008        150610s1992####no#||ae|#######|||#|zxx|#
015        $$a 9612144 $$2 nbf
028  33  $$a N.M.O. 10606 $$b Norsk musikforl.
035  ##  $$a (NO-TrBIB)96157531x
040  ##  $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
042  ##  $$a norbibl
045  0#  $$b d1989
082  04  $$a 785.9195 $$q NO-OsNB $$2 23/nor
084  ##  $$a K411 $$2 noterlyd
100  1#  $$a Johansen, Bertil Palmar $$d 1954- $$0 (NO-TrBIB)x06059478 $$4 cmp
245  10  $$a $$a Boreas $$h [musikktrykk] : $$b for brass quintet $$c Bertil Palmar Johansen
260  ##  $$a Oslo $$b Norsk musikforl. $$c 1992
300  ##  $$a 1 partitur (37 s.) $$c 31 cm $$e stemmer
380  ##  $$a Samtidsmusikk $$2 emnmus
382  01  $$a Messingkvintett $$2 emnmus
382  01  $$a Tuba $$a Trombone $$a Horn $$a Trompet $$n 2 $$s 5 $$2 emnmus
490  1#  $$a Play brass
500  ##  $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 10606
830  #0  $$a Play brass

Kommentar:

Standardtittel brukes ikke her fordi dokumentets hovedtittel er lik verkets standardtittel (paragraf 25.2A1).
Vi tar ikke med antall stemmer i 300, kun ordet «stemmer». Antallet stemmer angis i beholdningsposten.

Eksempel 2

Klassisk verk med standardtittel

LDR        00986ncm#a22######u#4500
001        990103817084702201
005        20170302133702.0
007        qu
008        150626s1939####gw#||a#|###|###|||c|mul|c
028  33  $$a Nr. 4472 $$b Edition Peters
028  23  $$a 11432 $$b Edition Peters
035  ##  $$a (NO-TrBIB)010381708
041  1#  $$a mul $$a ger $$e ita $$e ger $$n ita
045  0#  $$b d1785 $$b d1786
084  ##  $$a U1 $$2 noterlyd
100  1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$0 (NO-TrBIB)90059613 $4 cmp
240  13  $$a Le nozze di Figaro $$l Italiensk og tysk $$s Klaverpartitur
245  14  $$a Die Hochzeit des Figaro  $$h [musikktrykk] : $$b komische Oper in vier Akten $$c W.A. Mozart ; deutsche Bearbeitung nach der Überlieferung und dem Urtext von Georg Schünemann ; Klavierauszug von Kurt Soldan
254  ##  $$a Klavierauszug
260  ##  $$a Leipzig $$b Peters $$c cop. 1939
300  ##  $$a 1 klaverpartitur (328 s.)
380  ##  $$a Operaer $$2 emnmus
500  ##  $$a Platenummer: 11432
500  ##  $$a Edisjonsnummer: Nr. 4472
546  ##  $$a $$a Libretto på tysk og italiensk, forord på tysk
700  1#  $$a Schünemann, Georg $$0 (NO-TrBIB)x90268398  $$4 trl $$4 aui
700  1# $$a Soldan, Kurt $$0 (NO-TrBIB)90268399 $$4 arr

Kommentar:

Musikktrykkets fysiske presentasjon (MARC-felt 254) gjengis slik det finnes i kilden for opplysningene.
Hovedteksten (librettoen) har mer enn ett språk og ingen dominerer. I 008/35-37 velges koden mul. I MARC-felt 041 registreres koden mul i $a etterfulgt av kodene for de enkelte språk og typer tekst.

Eksempel 3

Antologi – samling av verk med egne titler

LDR        02976ncm#a2200661#c#4500
001        990412678774702201
005        20160622153834.0
007        qu
008        150810s2004####no#||a||#|||###|||#|mul|#
015        $$a 0414981 $$2 nbf
024  2#  $$a M-2610-1798-5
028  33  $$a M-H 3131 $$b Musikk-huset
035  ##  $$a (NO-TrBIB)041267877
040  ##  $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
041  1#  $$a mul $$a eng $$a nob
082  74  $$a 786.20904 $$q NO-OsNB $$2 5/nor
083  7#  $$a 786.20905 $$q NO-OsNB $$2 5/nor
245  00  $$a Pianomusts $$h [musikktrykk] : $$b 10 komposisjoner av norske samtidskomponister beregnet for pianister på mellomstadiet = 10 compositions of Norwegian contemporary composers, for students on the intermediate level]
246  31  $$b 10 compositions of Norwegian contemporary composers, for students on the intermediate level
260  ##  $$a Oslo $$b Musikk-Husets forl. $$c cop. 2004 $$f Oslo sats, repro og montasje
300  ##  $$a 79 s. $$c 30 cm
380  ##  $$a Samtidsmusikk $$2 emnmus
382  #1  $$a Klaver $$s 1 $$2 emnmus
500  ##  $$a Edisjonsnummer: M-H 3131
500  ##  $$a Forord av Einar Steen- Nøkleberg og Tori Stødle
500  ##  $$a Biografiske opplysninger s. 70-79
505  0#  $$a Rag-Sonata / Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Moments / Kjetil Vea. Invensjon og koral / Eyvind Solås. Andante cantabile / Trygve Madsen. Kontinuum / Bjørn Kruse. Spill / Magne Hegdal. 4 miniatyrer for piano / Eivind Buene. Dyriske stykker / Wolfgang Plagge. Vent! / Synne Skouen. Intermezzo / Terje Bjørklund
546  ##  $$a Tekst på norsk og engelsk
700  1# $$a Steen-Nøkleberg, Einar $$d 1944- $$4 aui
700  1# $$a Stødle, Tori $$4 aui
700  12 $$a Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup $$d 1973- $$t Rag-sonata $$4 cmp
700  12 $$a Vea, Ketil $$d 1932- $$t Moments $$4 cmp
700  12  $$a Solås, Eyvind $$d 1937-2011 $$t Invensjon og koral $$4 cmp
700  12  $$a Madsen, Trygve $$d 1940- $$t Andante cantabile $$4 cmp
700  12  $$a Kruse, Bjørn $$d 1946- $$t Kontinuum $$4 cmp
700  12  $$a Hegdal, Magne $$d 1944- $$t Spill $$4 cmp
700  12  $$a Buene, Eivind $$d 1973- $$t [Miniatyrer] $$4 cmp
700  12  $$a Plagge, Wolfgang $$d 1960- $$t Dyriske stykker $$4 cmp
700  12  $$a Skouen, Synne $$d 1950- $$t Vent! $$4 cmp
700  12  $$a Bjørklund, Terje $$d 1945- $$t Intermezzo $$4 cmp

Kommentar:

Innholdet er analysert i innholdsnote (MARC-felt 505). Her er brukt enkelt spesifiseringsnivå og analytiske bi-innførsler på de enkelte verkene (paragrafene 5.7B18 og 21.30M). Merk at ett av verkene har standardtittel (25.26A).
En antologi er ikke et partitur, derfor kun sidetall i 300.

Eksempel 4

Del av klassisk verk

LDR        01357ncm#a2200421#c#4500
001        990514307704702201
005        20160622154150.0
007       qu
008        150803s1988####no#||a#|###|###|||b|nno|#
015        $$a 1423283 $$2 nbf
028  33  $$a N.M.O. 10106 $$b Norsk musikforl.
035  ##  $$a (NO-TrBIB)051430770
040  ##  $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
082  74  $$a 782.542 $$q NO-OsNB $$2 5/nor
084  ##  $$a T $$2 noterlyd
100  1#  $$a $$a Grieg, Edvard $$d 1843-1907 $$0 (NO-TrBIB)90054680 $$4 cmp
240  10  $$a Haugtussa $$n op. 67 $$m sang, klaver $$o arr. $$k Utvalg
245  10  $$a Haugtussa $$h [musikktrykk] : $$b op. 67 : 3 songar $$c Edvard Grieg ; arrangert for blanda kor av Steinar Eielsen ; [tekst: Arne Garborg]
260  ##  $$a Oslo $$b Norsk musikforl. $$c cop. 1988
300  ##  $$a 1 partitur (18 s.) $$c 30 cm
380  ##  $$a Sanger $$2  emnmus
382  01  $$a Blandet kor $$2 emnmus
500  ##  $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 10106
505  00  $$t Veslemøy ; $$t Møte ; $$t Vond dag
700  1#  $$a Eielsen, Steinar $$d 1948-  $$4 arr
700  1#  $$a Garborg, Arne $$d 1851-1924 $$4 aut $$4 lyr

Kommentar:

Som standardtittel for del av musikkverk brukes tittelen for hele verket (25.32A).
Musikkverk med tekst får hovedinnførsel under ordningsordet for komponisten, her Edvard Grieg. Bi-innførsel på Arne Garborg (21.19A).
Innholdsnote med beriket spesifiseringsnivå gjør bi-innførsler på sangtitlene overflødig (MARC-felt 505).

Eksempel 5

Samling av verk med standardtitler

LDR        02546ncm#a2200493#c#4500
001        990316111254702201
005        20171004110540.0
007        qu
008        140623s1990####gw#||ae|#######|||#|mul|c
024  2#  $$a M-006-45545-4
024  2#  $$a 979-0-006-45545-4
028  33  $$a BA 4750 $$b Bärenreiter
035  ##  $$a (NO-TrBIB)031611125
040  ##  $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
041  1#  $$a mul $$a ger $$a eng
084  ##  $$a F3110 $$2 noterlyd
100  1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$4 cmp $$0 (NO-TrBIB)x90059613
240  10  $$a Kvartetter $$m strykere $$k Utvalg
245  14  $$a Die zehn berühmten Streichquartette $$h [musikktrykk] = $$b The ten celebrated string quartets $$c W.A. Mozart ; herausgegeben von Ludwig Finscher
246  31  $$a The ten celebrated string quartets
246  20  $$a ten celebrated string quartets
250  ##  $$a Urtext der neuen Mozart-Ausgabe
260  ##  $$a Kassel $$b Bärenreiter $$c cop. 1990
300  ##  $$a Stemmer
380  ##  $$a Wienerklassisismen $$2 emnmus
382  01  $$a Strykekvartett $$2 emnmus
382  01  $$a Fiolin $$n 2 $$a Cello $$a Bratsj $$s 4 $$2 emnmus
490  1#  $$a Bärenreiter Urtext
500  ##  $$a Edisjonsnummer: BA 4750
505  00  $$t Quartett in G, KV 387 ; $$t Quartett in d, KV 421 (417b) ; $$t Quartett in B, KV 458 ; $$t Quartett in Es, KV 428 (421b) ; $$t Quartett in A, KV 464 ; $$t Quartett in C, KV 465 ; $$t Quartett in D, KV 499 ; $$t Quartett in D, KV 575 ; $$t Quartett in B, KV 589 ; $$t Quartett in F, KV 590
546  ##  $$a Forord og kommentarer på tysk og engelsk
700  1#  $$a Finscher, Ludwig. $$4 edt $$4 aui $$0 (NO-TrBIB)90252507
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 387 $$r G-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 421 (417b) $$r d –moll] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 458
$$r B-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 428 (421b) $$r Ess-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 464
$$r A-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 465
$$r C-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 499
$$r D-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 575
$$r D-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 589
$$r B-dur] $$4 cmp
700  12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 590
$$r F-dur] $$4 cmp
830  #0  $$a Bärenreiter Urtext

Kommentar:

Standardtittel fordi verket har komposisjonstype som tittel. Norsk navneform på komposisjonstypen i flertallsform når standardtittel utformes (25.27B).
Innholdsnote med verkenes hovedtitler (MARC-felt 505). Analytiske bi-innførsler med verkenes standardtitler.