Musikkspor

Dato: 2017-01-06

En I-analytt for innspilt musikk (musikkspor) er en bibliografisk beskrivelse av en del av et dokument som inneholder lydopptak, f.eks. et spor på en CD.

En I-analytt er en egen bibliografisk post, men den representerer ikke en fysisk enhet fordi den befinner seg i et annet dokument. Dette andre dokumentet kalles vertsdokument.

Katalogiseringsregler

Innspilt musikk registreres etter Katalogiseringsregler, Kapittel 6 (Lydopptak).
Sporene registreres etter paragraf 13.5 (I-analytter).

Litt om registreringspraksis

I stedet for innholdsnote på vertsposten skal spor på lydopptak registreres som egne I-analyttposter. Slik unngås store plateposter med mange noter og bi-innførsler. Det er obligatorisk å registrere I-analytter for lydopptak av musikk.

For klassisk musikk, der et verk kan være fordelt med flere satser på hvert sitt spor, lages det sporpost for verket. Det skal ikke lages sporpost på de enkelte satser i slike tilfeller, men kun for hele musikkstykker/verk.

I-analytt for innspilt musikk kan opprettes med utgangspunkt i malen for musikkspor i MD Editor. Når det skal registreres flere I-analytter fra samme vertsdokument vil det lønne seg å velge File > Duplicate, eventuelt å opprette en egen mal for analyttene med korrekte verdier i LDR, kontrollfelt og 773. Merk at funksjonen Derive New Record ikke skal brukes for I-analytt for innspilt musikk, dette fordi funksjonen vil generere feil verdier i LDR og kontrollfelt.

Bibliografisk informasjon om I-analytten

Det lages en bibliografisk beskrivelse av I-analytten.

LDR og kontrollfelt

På I-analytt for innspilt musikk skal LDR (Postens hode) alltid inneholde følgende verdier:

LDR/05 (Postens status) = n (Ny)
LDR/06 (Materialtype) = j (Lydopptak av musikkverk)
LDR/07 (Bibliografisk kategori) = a (I-analytt (monografisk))

De fleste øvrige verdier som registreres i LDR og kontrollfelt på I-analytten vil normalt være lik verdiene i vertsposten.

Spilletid (6.5B2)

Er spilletiden på sporet under 5 minutter angis den i minutter og sekunder.

300 ## $$a 2 min, 32 s

Er spilletiden over 5 minutter avrundes den opp til nærmeste hele minutt.

Informasjon om vertsdokumentet – MARC-felt 773

Informasjon om vertsposten registreres i MARC-felt 773 (Vertsdokument). Det er viktig å få med den informasjonen som er nødvendig for å identifisere vertsdokumentet, men hvilke av delfeltene som skal brukes vil avhenge av hvilke felt som er registrert i vertsdokumentets post.

Førsteindikator: 0
Andreindikator: # (Blank)

De mest aktuelle delfelt for sporposter er disse:

$a – hvis vertsposten er hovedinnført på 100, 110 eller 111 legges hovedordningsord her
$t – her registreres tittel fra 245 eller 130, hvis dette finnes på vertsposten
$d – her registreres utgivelsesinformasjon med ISBD-tegn: Utgivelsessted : Utgiver/forlag, Utgivelsesår
$g – her kan registreres informasjon om delens plassering i vertsdokumentet, f.eks. spornummer
$w – vertsdokumentets identifikator (MMS ID = felt 001 på vertsposten)

Når du har lagret posten med 773 vil det ta noe tid før systemet har opprettet lenken. Lenke til vertsposten vises under More Info på posten neste dag.

«Availability of related records» viser beholdningen til vertsposten for I-analytten. Denne beholdningen vises også når posten er åpnet i MD Editor og man velger View Inventory.

Visning og navigering for I-analytter

999 på I-analytten i IZ

For at I-analytten skal vises ved søk i IZ, må det legges inn en kode, CP, i lokalt MARC-felt 999 $a:

999 ## $$a CP

OBS: Feltet 999 ligger ikke i malen, men opprettes med å velge: Edit > Add local field (Ctrl +L). Et institusjonsikon vil markere at dette er et lokalt felt.

991 på vertposten i NZ

For at det skal være mulig å navigere fra vertsdokumentet til I-analytter i Oria, må det registreres et felt 991 i vertsposten. Dette skal registreres som et vanlig felles felt: Edit > Add field (F8), og teksten skal være “Component parts”:

991 ## $$a Component parts

Når det finnes et 991-felt i posten, vet vi at det finnes I-analytter tilknyttet.

Hvis man vurderer sammenslåing av poster (Merge Records & Combine Inventory), må man nå passe på at post som har tilknyttede I-analytter ikke blir slettet. En feil i Alma gjør at I-analyttene ikke følger med ved sammenslåing. Feilen er meldt til Ex Libris, og vil bli rettet.