Master- og hovedoppgaver

Oppdatert 2018-09-10

Master- og hovedoppgaver katalogiseres i hovedsak som andre bøker. For innføring i registrering av trykte bøker, se forklaring til malen Trykt bok. For innføring i registrering av elektroniske bøker, forklaring til malen E-bok.

MARC 21

I MARC21 angis koden «m» for «thesis» i 008, posisjon 24, 25, 26 eller 27.  Fordi denne koden i MARC-21 ikke skiller mellom ulike typer oppgaver (for eksempel masteroppgaver og doktoravhandlinger), har BIBSYS opprettet et eget MARC-felt  (917) som brukes til dette formål. Koden for master- og hovedoppgaver er «h» og skal ligge på NZ-posten.

OBS. Når en eller flere av posisjonene 24-27 er tatt i bruk, skal de resterende posisjonene alltid ha verdien «#».

Katalogiseringsregler

Note for master- og hovedoppgaver (X.7B13) angis med betegnelsen «masteroppgave» eller «hovedoppgave». For master- og hovedoppgaver tas faget alltid med. Noten skal også inneholde navnet på institusjon eller fakultet. Hvis ønskelig kan instituttnavnet tilføyes.

502 $a Masteroppgave i audiopedagogikk – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2012

Biinnførsel utformes etter Katalogiseringsreglene (24.12-24.14 Underordnede og tilknyttede korporasjoner). Kode for eksamenssted (dgg) tilføyes i delfelt $4.

710 $a Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet $b Institutt for samfunnsøkonomi $4 dgg