Katalogiseringsregler – Generelt

Katalogiseringsregler som brukes er

Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og bearbeidet for norske forhold ved Inger Cathrine Spangen. – 3. utg. – Oslo : Nasjonalbiblioteket, 2007. – 672 s. ; 30 cm

ISBN 978-82-7965-096-6