Monografiserier

Oppdatert 2018-02-13

Monografiserie er selvstendige dokument som er knyttet til hverandre ved at hvert av dem foruten egen hovedtittel har en felles tittel for serien.

Katalogiseringsregler

Del av monografiserie beskrives etter katalogiseringsregel 13.2. Hvis det er ønskelig med en innførsel for serien (seriepost), beskrives den som periodikum etter kapittel 12.

Post for serie

Det opprettes seriepost for monografiserier med tilknytning til institusjon når det av tilveksttekniske eller andre grunner er ønskelig å ha en post for serien.

Del av monografiserie

Del av monografiserie skal beskrives med fullstendig bibliografisk beskrivelse av delen (13.2) og med opplysning om serien i seriefeltet (490) og standardisert bi-innførsel på serie (8XX).

Eksempel:

490 1# $$a Skrifter / utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$x 0424-7493 $$v vol. 74
830 #0 $$a Skrifter (Ekonomisk-historiska föreningen i Lund) $$x 0424-7493 $$v vol. 74

Monografiserie med tilknytning til en institusjon («institusjonsserie») får bi-innførsel på institusjonen. (Tilknytning defineres vidt: Institusjonen kan være utgiver, institusjonsnavnet kan stå i forkortet form i tittelfeltet, osv.)

Eksempel:

710 2# $$a Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$4 pbl

Lenking

Hvis det opprettes seriepost etter kapittel 12, er det lov å lenke den enkelte delen til serieposten med 830 $w (MMS ID for NZ-posten. Denne finnes i 001 på serieposten). Lenking er ikke obligatorisk, men bør gjøres konsekvent. Det anbefales å sjekke om tidligere hefter i serien er lenket eller ikke.