I-analytter

Oppdatert: 2019-01-25

I-analytter

En I-analytt er en bibliografisk beskrivelse av en del av et dokument.

En I-analytt er en egen bibliografisk post, men den representerer ikke en fysisk enhet fordi den befinner seg i et annet dokument. Dette andre dokumentet kalles vertsdokument.

I-analytter kan representere for eksempel artikler i tidsskrifter og bøker (inkludert avisartikler), sporposter på CD-er (innspilt musikk), eller kapitler i bøker.  For registrering av sporposter, se Musikkspor.

I-analytt kan opprettes fra grunnen, med utgangspunkt i en mal (f.eks. BIBSYS_I-analytt), eller med utgangspunkt i vertsposten, se Derive New Record nedenfor. Når det skal registreres flere i-analytter fra samme vertsdokument kan det lønne seg å velge File > Duplicate, eventuelt opprette en egen mal for disse analyttene med korrekte verdier i LDR, 008 og 773.

Katalogiseringsregler

I-analytter registreres etter Katalogiseringsregler, paragraf 13.5 (I-analytter).

Informasjon om vertsdokumentet – Felt 773

Informasjon om vertsposten registreres i MARC-felt 773 (Vertsdokument). Det er viktig å få med den informasjonen som er nødvendig for å identifisere vertsdokumentet, men hvilke av delfeltene som skal brukes vil avhenge av hvilke felt som er registrert i vertsdokumentets post.

Førsteindikator: 0
Andreindikator: # (Blank)

De mest aktuelle delfelt er disse:

$a – hvis vertsposten er hovedinnført på 100, 110 eller 111 legges hovedordningsord her
$t – her registreres tittel fra 245 eller 130, hvis denne finnes på vertsposten
$d – her registreres utgivelsesinformasjon med ISBD-tegn: Utgivelsessted : Utgiver/forlag, Utgivelsesår
$g – her registreres hefte/volum hvis vertsdokumentet er en løpende ressurs
$z – vertsdokumentets ISBN
$x – vertsdokumentets ISSN
$w – vertsdokumentets identifikator (MMS ID=felt 001 på vertsposten)

Når du har lagret posten med 773 vil det ta noe tid før systemet har opprettet lenken. Lenke til vertsposten vises under More Info på posten neste dag.

«Availability of related records» viser beholdningen til vertsposten for I-analytten. Denne beholdningen vises også når posten er åpnet i MD Editor og man velger View Inventory.

Visning og navigering for I-analytter

999 på I-analytten i IZ:

For at I-analytten skal vises ved søk i IZ, må det legges inn en kode, CP, i lokalt MARC-felt 999 $a:

Institusjonsikon 999 ## $$a CP

OBS: Feltet 999 ligger ikke i malen, men opprettes med å velge: Edit > Add local field (Ctrl +L). Et institusjonsikon (Institusjonsikon)vil markere at dette er et lokalt felt.

991 på vertposten i NZ:

For at det skal være mulig å navigere fra vertsdokumentet til I-analytter i Oria, må det registreres et felt 991 i vertsposten. Dette skal registreres som et vanlig felles felt: Edit > Add field (F8), og teksten skal være “Component parts”:

991 ## $$a Component parts

Når det finnes et 991-felt i posten, vet vi at det finnes I-analytter tilknyttet.

Derive New Record

Med denne funksjonen får man automatisk informasjon om vertsposten med over i analyttposten.

Søk opp vertsdokumentet. Velg Edit for å åpne den bibliografiske posten for redigering. Velg:

Tools > MARC Bibliographic > Derive New Record > Host Item (773)

Du får nå opp en ny bibliografisk post for I-analytt hvor informasjon i feltene 260 og 773 er basert på data fra vertsdokumentet. Posten må redigeres:

  • LDR – LDR/07 endres til a – monografisk del av vertsdokument
  • 008 – 008/07-10 endres til rett utgivelsesår. 008/15-17 endres til rett sted. 008/35-37 endres til rett språk.
  • 260 – Dataene i 260 feltet flyttes til 773 $d og delfeltkoder erstattes med isbd-tegn.
  • 773 $w – Det er kun MMS ID for vertsposten (bare tall, 18 siffer) som skal ligge i $w. Om det er flere $w, skal de øvrige slettes.
  • 999 – Edit > Add local field (Ctrl +L). Kode CP registreres i 999 $a CP.

Bibliografisk informasjon om I-analytten registreres i 245, 300 og andre aktuelle MARC-felt.