Kart – veiledning

Oppdatert: 2016-03-01

“Kartografisk materiale” omfatter alle materialer som, helt eller delvis, gjengir jorden eller et annet himmellegeme. (3.0A).

Forklaring til mal for kartografisk materiale finnes her.

Katalogiseringsregler

Kartografisk materiale beskrives etter kapittel 3 i Katalogiseringsreglene.

Utgivelse

For kart utgitt før 1821: Mangler opplysning om utgiver/forlegger oppføres bokhandler/boktrykker som forleggeropplysning (jvf. AACR2, 3.4B2 med henvisning til 2.16)

Kontrollfeltene 007 og 008

Det finnes spesifikke koder for kartografisk materiale i 007-feltet. Posisjon 007/00 = a må fylles ut, resten kan utelates.

I 008 angis spesifikke koder for kartografisk materiale i posisjonene 18-34.

I 008/22-23 registreres projeksjon.

I 008/25 type materiale. Velg koden «e» for atlas og «a» for enkeltkart.