Kart – eksempler

Oppdatert: 2016-03-02

Eksempel 1

Antikvarisk kart, hvor deler av den bibliografiske informasjonen er hentet fra eksterne kilder.
Tospråklig (008/34-37 og 041)
Person som hovedordningsord (100 $4 relasjonskode)
Varianttittel, type parallelltittel (245 = $b + 246, andreindikator = 1)

LDR 00858nem#a2200229#c#4500
007 a|#|||||
008 100318s1675####ne||||||#a#####0###mul#c
040 ## $$a $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
041 0# $$a $$a mul $$a lat $$a dut
100 1# $$a [Wit, Frederick de] $$d 1630-1706 $$4 ctg
245 10 $$a Finmarchiae et Laplandiae maritima = $$b Nieuwe Pascaert van de Kusten Finmarcken en Lapland Streckende van Dronten tot Achangel $$c [Frederick de Wit] $$h [kart]
246 31 $$a Nieuwe Pascaert van de Kusten Finmarcken en Lapland Streckende van
Dronten tot Archangel
255 ## $$a Målestokk ca. 1:2.000.000
260 ## $$a [Amsterdam] $$b [F. de Wit] $$c [1675?]
300 ## $$a 1 kart $$b kol. $$c 49 x 57 cm
500 ## Forfatterangivelse hentet fra: Atlantes Neerlandici / Cornelis Koeman
500 ## 1. utg. 1675 i Orbis Maritimus ofte Zee Atlas

Eksempel 2

Atlas (verk med flere kart) (007/02, 008/25)
Tittel som hovedordningsord (245, førsteindikator = 0)
To varianttitler; originaltittel og omslagstittel (246)

LDR 01206nem#a2200337#c#4500
007 ad#can#n
008 150722s2008####no||||||#e#####0###nob#c
020 ## $$a 978-82-573-1982-3 $$q ib. $$c Nkr 179.00
040 ## $$a $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
245 00 $$a Lille verdensatlas $$c i samarbeid med Collins Bartholomew Ltd. $$h [kart]
246 1# $$i Originaltittel: $$a The Times atlas of the world
246 14 $$a Kunnskapsforlagets lille verdensatlas
255 ## $$a Målestokk 1:1.400.000-1:70.000.000
260 ## $$a [Oslo] $$b Kunnskapsforl. $$c cop. 2008
300 ## $$a 1 atlas (256 s.) $$b kol. kart
740 4# $$a The Times atlas of the world
740 0# $$a Kunnskapsforlagets lille verdensatlas

Eksempel 3

To kart uten felles tittel
Et kartblad, der det er anvendt en bestemt type projeksjon (008/22-23)
Tospråklig (008/34-37 og 041)
Korporasjon som hovedordningsord (110)

LDR 00893nem#a22002773c#4500
007 aj#can#n
008 121120s2012####no||||bh#a#####0###mul#c
040 ## $$a $$a NO-OsNB $$b nob $$e katreg
041 0# $$a $$a mul $$a nob $$a eng
110 2#   $$a Statens kartverk
245 10 $$a Galdhøpiggen 077 nord ; $$b Galdhøpiggen 077 sør $c Statens kartverk $$h [kart]
255 ## Målestokk 1:50.000
260 ## $$a [Hønefoss] $$b Statens kartverk $$c [2012]
300 ## $$a 2 kart på 1 bl. $$b kol. $$c 57 x 80 cm og 57 x 80 cm
500 ## $$a Tosidig kart
500 ## $$a Tegnforklaring på norsk og engelsk
500 ## $$a Ekvidistance 20 m
500 ## $$a Transversal Mercator proj.
740 0# $$a Galdhøpiggen 077 sør