Kapittel 9 – Elektroniske ressurser

Oppdatert 2017-09-26

9.5B1

Regelen omhandler antall fysiske enheter og hvilke betegnelser som skal brukes som spesiell materialbetegnelse.

Valgfri regel brukes i stedet for hovedregelen: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser.

Eksempler:

300 ## $$a 1 CD-ROM
300 ## $$a 4 CD-ROM-er
300 ## $$a 1 DVD-ROM
300 ## $$a 4 foto-CD-er
300 ## $$a 1 DVD-ROM

9.7B3 Kilde for hovedtittelen og 9.7B22 Dokumentet som er beskrevet

For elektroniske løpende ressurser med fjerntilgang kombinerer vi disse to notene i BIBSYS-konsortiet.

Eksempel:

588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 29. mai 2003)