Kapittel 8 – Grafisk materiale

Det er ingen regeltolkninger eller avvik til reglene i kapittel 8.