Kapittel 7 – Filmer og videoopptak

Oppdatert 2015-09-22

7.1B Hovedtittel

Avvik: BIBSYS følger LC’s praksis for behandling av titler for filmer og videoer. Ved registrering av hovedtittelen utelater vi uttrykk av typen ’XX presenterer’ og starter direkte på filmens tittel. Dersom det foreligger en genitivsforbindelse av typen ’Peter Schaffer’s Amadeus’, vil en imidlertid beholde genitivs-forbindelsen og tittelen bli gjengitt som den foreligger på filmen/videoen. Det lages bi-innførsel på ikke-brukt tittelform.