Kapittel 6 – Lydopptak

Oppdatert: 2015-10-29

6.5B Dokumentets omfang (herunder spesiell materialbetegnelse)

6.5B1

Regelen omhandler antall fysiske enheter og hvilke betegnelser som skal brukes som spesiell materialbetegnelse.

Den norske katalogkomité har innført følgende valgfrie regel til 6.5B1: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser. (Se Revisjoner til katalogiseringsregler, 2010)

Valgfri regel brukes i stedet for hovedregelen: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser.

1 CD
2 CD-er
1 CD-singel
1 LP
1 DVD-audio

6.7B21 «Sammen med» noter

Avvik: Denne paragrafen brukes ikke til innspilte musikkverk. Beskrivelsen av slike følger 6.1G. Se ellers veiledningen til innspilt musikk (lenke).

 

 


TIDLIGERE REGELTOLKNINGER  –  GJELDER IKKE LENGER

UTGÅTT 29.10.2015:

6.5B1

Avvik: Type lagringsmedium spesifiseres i parentes etter spesiell materialbetegnelse. F.eks.:

1 plate (CD) Dvs. 1 compact disc
1 plate (CD) Dvs. 1 CD singel
1 plate (LP) Dvs. 1 longplaying plate
1 plate (DVD-audio) Dvs 1 DVD lydplate
1 kassett (MC) Dvs. 1 musikkassett
1 bånd (MB) Dvs. 1 magnetbånd

Presisering: Ordet ‘lyd’ sløyfes i ‘lydplate’, ‘lydbånd’ og ‘lydkassett’.

Den norske katalogkomité har innført følgende valgfrie regel til 6.5B1: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser. (Se Revisjoner til katalogiseringsregler, 2010)

1 DVD-audio