Kapittel 5 – Musikktrykk

Oppdatert 2015-09-16

5.5E Bilag

Regelen sier: «Alt materiale som er utgitt sammen med dokumentet, og som er tenkt brukt sammen med dette, registreres (om ønskes med en fysisk beskrivelse) som anvist i 1.5E.»

Siden BIBSYS-konsortiet har felles bibliografiske poster, og de enkelte institusjonene kan ha ulikt stemmemateriale praktiserer vi følgende avvik:

Avvik: Når et musikktrykk har stemmer som bilag, oppføres ikke antallet stemmer i den bibliografiske posten, men kun ordet ‘stemmer’. I beholdningsposten gis det en nøyaktigere beskrivelse av hva den enkelte institusjon har.

Eksempel:

I bibliografisk post:  300 ## $$a 1 partitur $$e stemmer
I beholdningspost:  852 1# $$z 4 stemmer