Kapittel 25 – Standardtitler

Oppdatert 2015-10-19

25.1 BRUK AV STANDARDTITTEL

BIBSYS-konsortiet bruker standardtittel på

  • Periodika som har eller forventes å få likelydende titler (Se 25.2)
  • Verk blitt til etter 1500 hvis tittel foreligger i flere varianter på originalspråket (Se 25.3)
  • Verk blitt til før 1501 (Se 25.4)
  • Lover (Se 25.15)
  • Hellige skrifter (Se 25.17-18)
  • Klassiske musikkverk (Se 25.25)

25.2 Generell regel

Standardtittel (unique title) brukes for periodika (se 21.1C) som har eller som forventes å få likelydende titler. Prosjektrapporter som blir katalogisert som periodikum og hovedinnført på tittel behandles på samme måte. Standardtittel brukes ikke for titler av typen «Journal of the Chemical Society» og «Riksantikvarens skrifter».

25.3 VERK BLITT TIL ETTER 1500

For verk blitt til etter 1500 brukes ikke standardtittel, med mindre tittelen foreligger i flere varianter på originalspråket, f.eks.

Gengangere/Gjengangere
Hamlet/The tragicall historie of Hamlet

25.4 VERK BLITT TIL FØR 1501

BIBSYS bruker standardtittel for verk blitt til før 1501.

Ved valg av standardtittel brukes Anonymous classics, London 1978, og Anonyme norske mellomalderverk : ei liste over standardtitlar / Magnus Rindal, Oslo 1994, som norm. Anonyme norske mellomalderverk har fortrinnsrett hvor det er ulike former.

25.4B Klassiske greske og bysantinske verk

BIBSYS-konsortiet bruker Greske og latinske navneformer inntil år 1500 / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, BIBSYS 1995 som norm.

25.5D

BIBSYS-konsortiet bruker «Norsk» for nynorsk og bokmål, «Samisk» for de ulike samiske språkene.

25.15A2 Enkeltlover, etc.

BIBSYS bruker «Lovdata» for verifisering av standardtitler på norske lover.

Regelen sier bl.a.: «Er det flere forskjellige lover, etc. som har fått innførsel under ordningsordet for samme rettsområde og har samme tittel, tilføyes årstallet for utstedelsen.»

Avvik: Alle lover skal ha tilføyet årstall, også første gang de utkommer. Årstallet tilføyes av katalogisator i parentes etter lovens navn.

25.17-18 Hellige skrifter, standardtitler

For Bibelens skrifter brukes en forkortet navneform (med enkelte unntak) i overensstemmelse med de formene som er brukt i den autoriserte norske bibeloversettelsen av 1978. For jødiske skrifter (Talmud) følges Encyclopedia Judaica, som også brukes av Library of Congress.

MUSIKK

25.25 Generell regel

Standardtitler utformes bare for klassiske verker, ikke for pop- og jazzmusikk.