Kapittel 21 – Valg av søkeelementer

Oppdatert 2015-10-05

21.2A1 Større endringer

Avvik: Årsmeldinger som skifter tittel ofte (Årsberetning, Beretning for året …, Beretning og årsregnskap, osv.), skal ikke omkatalogiseres ved hvert tittelskifte. Det redegjøres for varierende titler i note, og det lages bi-innførsler for de brukte tittelvariantene.

21.13 Tekster utgitt med kommentar

Regelen sier at hovedkilden for opplysningene konsulteres for å avgjøre om dokumentet er en Bibelutgave eller om det er en kommentar.

Avvik: Bibelen og bibelkommentarer:

Katalogisator vurderer uavhengig av presentasjon i hovedkilden hvorvidt verket er en bibeltekst (hovedinnførsel på Bibelen) eller en kommentar (hovedinnførsel på kommentaren).

Rene tekstutgaver og utgaver der kommentarene er underordnet teksten hovedinnføres på tittelen. Standardtittel brukes.

Ved hovedinnførsel på kommentaren lages emneinnførsel på Bibelen. Språk tilføyes ikke for alminnelige (teologiske) kommentarer. Bibelkommentarer gis ikke bi-innførsel på Bibelen.

Eksempel på en kommentar:

100 1# $a Sandvei, Bjørn Helge $d 1943-
245 10 $a Språklig kommentar til tekster fra Det nye testamente $c utarbeidet av Bjørn Sandvei
630 0X $a Bibelen $p NT

21.30K Spesialregler om bi-innførsler i særskilte tilfelle

21.30K1 Oversettere

For skjønnlitterære tekster lages det biinnførsel på oversettere etter behov.