Kapittel 2 – Bøker, småtrykk og trykte blad

Det er  ingen regeltolkninger eller avvik til reglene i kapittel 2.