Kapittel 13 – Analyse

13.6 Beskrivelse på flere nivåer

Paragraf 13.6 brukes ikke. Beskrivelse på flere nivåer er ikke dekket av MARC 21 og brukes derfor heller ikke i Alma.