ISBD-tegn i bibliografiske poster

Oppdatert: 2019-02-13

I MARC 21-poster har det vært normalt å registrere ISBD-tegn i tillegg til delfeltkoder. I BIBSYS-MARC registrerte vi bare de ISBD-tegn som ikke var knyttet til en delfeltkode. Postene er eksportert uten ISBD-tegn fra BIBSYS til Alma, og vi fortsetter å registrere delfeltkoder uten tilhørende ISBD-tegn i MARC 21. Det er imidlertid noen få tilfeller i MARC 21 der delfeltkoden blir tvetydig, det vil si at mer enn ett ISBD-tegn kan være aktuelt. I disse tilfellene må vi registrere det aktuelle ISBD-tegnet i tillegg til delfeltkoden.

Det går fram av MARC 21 Bibliografisk hvilke felter som trenger ISBD-tegn og hvordan man registrerer.*

Eksempel på tvetydighet i 245:

245 14 $$a The student’s guide to cognitive neuroscience : $$b a textbook $$c by Jamie Ward
245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

Leader har en posisjon, LDR/18 – Katalogiseringsskjema, som sier noe om bruken av ISBD-tegn i posten. På konsortiets poster benyttes kode c – ISBD-tegn mangler.

I importerte poster fra eksterne kilder kan vi velge å beholde ISBD-tegn i tillegg til delfeltkoder. På slike poster beholdes den koden som er satt i LDR/18.

*)Foran disse delfeltkodene skal det aktuelle ISBD-tegnet alltid registreres:

245 $b, 246 $b, 250 $b, 505 $t og $r