Hjelpemidler

Oppdatert: 2017-03-19

Her finner dere noen hjelpemidler som er aktuelle i forskjellige sammenhenger.

Greske og latinske navneformer inntil år 1500 / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud, BIBSYS, 1995.
Se også under Regeltolkninger, kap. 22.9 og 25.4B

 Lovdata
Se også under Regeltolkninger, kap. 25.15.A2

Standardtittel for Bibelen
Se også under Regeltolkninger, kap. 25.17-18

Standardtittel (Unik tittel) – Løpende ressurser
Se også under Regeltolkninger, kap. 25.2