Filmer og videoopptak

Oppdatert 2019-01-18

Veiledningen gjelder filmer og videoopptak med hovedvekt på videoopptak.

Katalogiseringsregler

Filmer og videoopptak beskrives etter Kapittel 7 i Katalogiseringsregler.

LDR og kontrollfelt

Filmer og videoopptak kodes LDR/06 = g – Grafisk materiale beregnet på gjennomlysning, f.eks. film, videoopptak, … .

I 007-feltet registreres koder for materialtype, format, farger og lyd. En DVD-plate kan være kodet slik:

007  vd#cva|||

Videoopptak på VHS-kassett kan være kodet slik:

007  vf#|b||||

I malen BIBSYS_Video i MD Editor finnes koder i 007-feltet som kan være aktuelle for en DVD-video i farger. Posisjonene må gjennomgås og rettes ved katalogisering av annet materiale.

Kontrollfelt 008 inneholder en rekke viktige koder. Merk at koden for materialform i 008/29 skal være # (blank) for medier som DVD-video og VHS-kassett. Visuelt materiale tilgjengelig via nett skal ha koden o – Online.

For øvrige posisjoner og koder i LDR og kontrollfelt, se: MARC 21 Bibl.

Språk

I 008/35-37 registreres koden for opptakets dominerende språk.  Dette er vanligvis talespråket, evt. tegnspråk. Språkkoden angis etter retningslinjene i MARC 21 Bibl > 008/35-37.  Har filmen flere språk og ingen dominerer, velges koden mul. Merk at forekomst av valgbart talespråk (dubbing) ikke medfører at koden mul skal brukes. Kode for dubbespråk registreres i 041 $a.

Ved flere språk spesifiseres disse i MARC-felt 041 (Språkkoder). Kode for talespråk registreres i delfelt $a. Kode for språk i undertekster registreres i delfelt $j. Opplysning om språk gis som note i MARC-felt 546 (Språknote):

008/35-37 = eng
041 1# $$a eng  $$j nob $$j dan $$j swe
546 ## $$a Engelsk tale, valgbare undertekster på norsk, dansk og svensk

Generell materialbetegnelse (GMB)

Generell materialbetegnelse tilføyes i 245 $h umiddelbart etter hovedtittelen. Aktuelle koder [film] og [videoopptak] velges fra nedtrekksliste.

Tittelinformasjon

Det er ikke norsk praksis å bruke standardtitler på film og videoopptak.

En spillefilm eller et videoopptak av musikkverk (opera, ballett, konsert) vil normalt ha flere enn tre ansvarshavende og får da hovedinnførsel på tittel (21.1C1).

«BIBSYS følger LC’s praksis for behandling av titler for filmer og videoer. Ved registrering av hovedtittelen utelater vi uttrykk av typen ‘XX presenterer’ og starter direkte på filmens tittel. Dersom det foreligger en genitivsforbindelse av typen ‘Peter Schaffer’s Amadeus’, vil en imidlertid beholde genitivs-forbindelsen og tittelen bli gjengitt som den foreligger på filmen/videoen. Det lages bi-innførsel på ikke-brukt tittelform.» (Regeltolkninger, 7.1B Hovedtittel).

Finnes originaltittel på et annet språk i opplysningenes hovedkilde gjengis denne som parallelltittel (7.1D2).

245 00 $$a Muldvarpen $$h [videoopptak] = $$b Tinker, tailor, soldier, spy

Parallelltittel, originaltittel og andre varianter av tittelen i MARC-felt 245 registreres i MARC-felt 246 (Varianter av tittel).

245 00 $$a Sur le quais $$h [videoopptak]  = $$b On the waterfront
246 31 $$a On the waterfront
246 1# $$i Norsk kinotittel: $$a Storbyhavnen

Ansvarshavende

Personer og/eller korporasjoner som er nevnt i hovedkilden (produsent, regissør, …) føres opp i 245 $c dersom de anses som vesentlige.

Skuespillere og utøvere registreres i note for utøvere/deltakere (MARC-felt 511). Førsteindikator 1 genererer forteksten «Rolleliste:».  Det anbefales å registrere rolle i parentes etter skuespiller.

511 1# $$a Marlon Brando (Terry Mallo), Karl Malden (Father Barry), Lee J. Cobb (Johnny Friendly) m.fl.

For andre utøvere velges førsteindikator 0. Type ansvar angis i parentes.

511 0# $$a Liv Glaser (klaver)

Andre ansvarshavende enn dem som er registrert i 245 eller 511 kan registreres i ansvarsnote (MARC-felt 508).

508 ## $$a Musikk: Leonard Bernstein

Hvis filmen er basert på et annet verk, f.eks. en bok, registreres dette i 500 (Generell note).

500 ## $$a Basert på en fortelling av Daphne Du Maurier

For utøvere og ansvarshavende som er nevnt i noter, bør det vurderes å lage bi-innførsler.

700 1# $$a Brandon, Marlon $$4 act
700 1# $$a Glaser, Liv $$4 itr
700 1# $$a Bernstein, Leonard $$4 cmp
700 1# $$a Du Maurier, Daphne $$t Birds $$4 aut

Kode for relasjon registreres i delfelt $4. Noen aktuelle koder for filmer og videoopptak:

fmk – Filmmaker (Filmskaper). Person/korporasjon med selvstendig ansvar for alle deler av filmen
drt – Director (Regissør)
pro – Producer (Produsent)
aus – Author of Screenplay (Manusforfatter). Når manuskriptet i ikke basert på et annet verk
adp – Adapter (Adaptør). Brukes om manusforfatter når manuskript er basert på et annet verk
cng – Cinematographer (Filmfotograf)
flm – Film editor (Klipper)
act – Actor (Skuespiller)
cmp – Composer (Komponist)
itr – Instrumentalist (Instrumentalist). Brukes for utøver på musikkinstrument

Utgivelse, distribusjon osv.

Det er vanlig at utgivelsessted er forskjellig fra produksjonssted. Det er utgivelsesstedet som skal registreres i 008/15-17 og i 260 $a.  Utgiver registreres i 260 $b.

Det er vanlig at distribusjonsår er forskjellig fra produksjonsår. I slike tilfeller skal begge årstall registreres i 008: I 008/06 velges kode p – Distribusjons-/utgivelsesår og produksjons-/innspillingsår når disse er ulike (008/07-10: distribusjonsår, 008/11-14: produksjonsår).

Distribusjonsåret registreres i 260 $c. Produksjonsåret registreres i 500 (Generell note). Produksjonssted og filmselskap kan også tas med i noten.

008/06: p
008/07-10: 2000
008/11-14: 1999
008/15-17: no#
260 ## $$a Oslo $$b SF Norge $$c cop. 2000
500 ## $$a Produksjon: USA, New Line Productions, 1999

Fysisk beskrivelse

Vi følger valgfri regel (paragraf 7.5B1) for fysisk beskrivelse i 300-feltet og skriver plate og kassett i stedet for videoplate og videokassett

1 plate (DVD-video)
1 plate (Blu-ray)
1 kassett (VHS)
1 filmspole

Total spilletid tilføyes i minutter. Andre fysiske detaljer som lyd og farge registreres i delfelt $b.

300 ## $$a 1 plate (DVD-video) (148 min) $$b lyd, kol.

Spilletid registreres også i 008/18-20.

Øvrige opplysninger

Opplysninger om soner filmen er kodet for og ulike produksjonsnumre registreres i 500 (Generell note). Aldersgrense og eventuell genre registreres i 521 (Målgruppenote).

500 ## $$a Kodet for sone 2 og 4
500 ## $$a M7688 : Medietilsynet
521 ##  $$a Aldersgrense: 15 år

Spesielt for framførte musikkverk

Det lages bi-innførsel (7XX) på musikkverket som blir framført.

Inger Cathrine Spangen. Når katalogen omfatter mer enn bøker anbefales som veiledende for katalogisering av film- og videoopptak av framførte musikkverk.