Emneord

Oppdatert: 2017-02-22

Alle emneordsfeltene brukes som beskrevet i MARC 21-standarden. Nærmere råd og anvisninger om bruken finnes nedenfor.

Praksis for registrering av emneord vil avhenge av om emneord registreres i et felles felt (NZ) eller et lokalt felt (IZ).

I MARC 21 finnes det ikke egne MARC-felt for de enkelte emneordsystemene slik som i BIBSYS Blå. (660 for MeSH, 670 for Agrovoc, 698 for Humord, osv.). Emneordene fra hvert emneordsystem kan finnes i flere emnefelt avhengig av type emneord (topical, geographic, genre/form etc.). Man bruker andreindikator for å si hvilket emneordsystem emneordet er hentet fra. F.eks. MeSH har tallverdien 2 i andreindikator.

Hvis emneordsystemet ikke har egen tallverdi i andreindikator, brukes tallverdien 7.Kode for emneordsystemet angis i delfelt $2. Liste over lovlige koder finnes i MARC 21-lista

Det er mulig å legge inn emneord uten angivelse av emneordsystem ved å bruke andreindikator 4. Vi anbefaler ikke dette, men foretrekker at emneord som ikke har en egen kode i MARC 21, legges i 690, dvs. som lokale emneord.

Felles felt

  • 600-630, 64X-65X

Nasjonalbibliografiske poster kan ikke uten videre redigeres. Det gjelder også om man vil legge inn emneord og klassifikasjon. Hvis du bruker et emneordssystem som registreres i fellesfelt i Alma, må du endre katalogiseringsnivå til 90 på din brukerprofil for å kunne gjøre endringer i poster som er låst av Nasjonalbiblioteket.

Lokalt felt

  • 690

Lokalt emnefelt kan registreres selv om det er en nasjonalbibliografisk post. For å registrere et lokalt felt må du velge «Add Local Field» i Metadata Editor. For flere detaljer om disse MARC-feltene, se egen beskrivelse for BIBSYS-definerte MARC-felt.

Autoritetskontroll

Mange av emneordssystemene i BIBSYS-konsortiet skal autoritetetskontrolleres. Det gjelder: MeSH, Agrovoc, Bokbasen, Humord, KHIB, Norbok, Juridiske termer, Realfagstermer, Menneskerettighetstermer og Tekord. Disse emneordene kan være spredd på forskjellige MARC-felt fra 648-655. (Unntaket er 653 som brukes til unkontrollerte indekstermer.)

Autoritetskontroll utføres  ved å la markøren stå i det feltet som du vil autoritetskontrollere. Skriv inn tallverdi for andreindikator, evt. tallverdien 7 og delfelt $2 med koden for det emneordsystemet du vil hente emneordet fra. I delfelt $a skriver du minst 3 bokstaver fra det ordet du ønsker å søke opp i autoritetsregisteret. Deretter trykker du PF3. Det vil komme opp et vindu med en liste av ord du kan velge.  «View» gir mulighet til å se på autoritetsposten for emneordet. «Select» kopierer det valgte emneordet til det feltet du er i ferd med å registrere.

Autoritetskontroll av 600-630.

Disse typene emneord skal autoritetskontrolleres mot BARE. Førsteindikator settes til den verdien som gjelder det emneordet man vil registrere. Andreindikator settes til 7. Når man registrerer $2 kommer det fram en nedtrekksmeny med «bare». Denne velges.

Eksempler:

600 17 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$2 bare
610 27 $$a Norges røde kors $$0 (NO-TrBIB)90145368 $$2 bare
630 07 $$a Egils saga Skallagrímssonar $$0 (NO-TrBIB)90211841 $$2 bare

Forklaring til de enkelte feltene

600-630 – Personer, korporasjoner og standardtitler

Disse er felles MARC-felt for BIBSYS-konsortiet og autoritetskontrolleres mot BARE, se ovenfor.

648 – Kronologisk term (Chronological term)

648, Kronologisk term, er et felles MARC-felt for BIBSYS-konsortiet. Det brukes av Nasjonalbiblioteket i forbindelse med bibliografier, men kan også brukes av andre.

Her registreres kronlogisk term som emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller med 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempel:

648 #7 $$a 1925 $$2 samisk

650 – Emneord (Topical term)

650 brukes til såkalte vanlige emneord, på engelsk er det det som kalles «topical term». Som førsteindikator kan # (blank) brukes. Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

650 #7 $$a Spannformede kar $$2 humord
650 #7 $$a ildsteder $$2 ordnok

651 – Geografisk emneord (Geographic name)

Her registreres geografiske emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

651 #2 $$a Svalbard
651 #7 $$a Sverige $$2 humord

653 Nøkkelord og stikkord (Index term)

Dette feltet brukes til samme type søketermer som i Biblioteksystemet ble registrert i 691. Men 653 i MARC 21 er litt mer avansert. Feltet brukes som beskrevet i MARC 21. Legg merke til at andreindikator her gir mulighet til å spesifisere type term:

Second Indicator
Type of term or name

# – No information provided
0 – Topical term
1 – Personal name
2 – Corporate name
3 – Meeting name
4 – Chronological term
5 – Geographic name
6 – Genre/form term

Delfelt $a er repeterbart, men det repeteres bare hvis alle termene i feltet er av samme type. Hvis ikke må 653 repeteres.

Eksempler:

653 #0 $$a musikkhistorie
653 #4 $$a barokken
653 #0 $$a svenske stedsnavn $$a områdenavn $$a nordiske personnavn
653 #5 $$a normandie $$a frankrike
653 #4 $$a 900-tallet $$a 1000-tallet

655 – Genre/Form

Her registreres sjanger eller form-emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller med 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

655 #7 Koralbøker $$2 emnmus
655 #4 Lærebøker

Lokale emneord for hver institusjon

Dette er kontrollerte emneord som er utviklet for og brukes av en enkelt institusjon.

For å registrere dette, må man bruke Add Local Field. Da vil du se at det vises et institusjonsikon foran MARC-feltet i registreringsskjermen. Dette betyr at dette feltet ligger i IZ og bare der. Det vil ikke komme fram i NZ. Dvs. at det vil verken være søkbart eller vises for andre enn ens egen institusjon.

690 – Lokale emneord (En enkelt institusjons emneord)

Brukes til egen institusjons eget emneordsystem.