Eksempler – Innspilt musikk

Oppdatert: 2016-09-21

Eksempel 1a.  Klassisk musikk (CD)

LDR           ##973njm#a2200313#u#4500
007           sd#f
008           ######s1995####no#||n#|######|||||#zxx#d
024  2#   $$a NO-MPP-12-03040
028  03  $$a PSC 1125 $$b Simax
045  ##  $$b d1781
100  1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$4 cmp
240  10  $$a Sonater $$n nr. 7-10 $$m klaver
245  10  $$a Piano sonatas $$h [lydopptak] $$c Mozart
260  ##  $$a [Oslo] $$b Simax $$c cop. 1995
300  ##  $$a 1 CD (1 t, 12 m) $$b digital, stereo
380  ##  $$a Sonater $$2 emnmus
382  01  $$a Klaver $$s 1 $$2 emnmus
500  ##  $$a Innspilt: Oslo : Lindemansalen, 1995
500  ##  $$a Simax: PSC 1125
508  ##  $$a Produsent: Arne Akselberg
511  0#  $$a Liv Glaser, klaver
653  ##  $$a Klaversonater
700  1#  $$a Glaser, Liv $$d 1935- $$4 itr
700  1#  $$a Akselberg, Arne $$d 1952- $$4 pro

Kommentar:

Avspillingshastighet (007 pos. 3): f = 1.4 m. pr sek. = digital plate.

008, posisjon 20 for innspilt musikk skal ha n («ikke anvendelig»). Kodene i posisjon 20 er ellers beregnet på musikktrykk.

Standardnummer for musikk (024). Her registreres ISRC (International Standard Recording Code) hvis det finnes. I dette eksemplet et konstruert nummer, men etter riktig mønster.

Utgivernummer/forleggernummer registreres i 028. Alle indikatorene i MARC 21 kan brukes. I dette eksemplet er andreindikator satt til «3» og forleggernummeret er gjentatt i 500, slik det er funnet i dokumentet (6.7B19). Hvis andreindikator 1 eller 2 velges, skal 500-note kunne genereres automatisk. (Men det er fortsatt usikkert om noten får en form i henhold til 6.7B19).

Platemerket kan registreres i $$b.

Komposisjonsår kan legges i 045 (25.31A6). Her kan det også legges inn årsspenn.

Relasjonskode (‘cmp’) spesifiserer personens forhold til verket. Kode tas fra: MARC Code List for Relators eller fra den noe kortere og oversatte: Liste over relasjoner.

Standardtittel for musikk, brukes for klassiske verk men ikke for populærmusikk. (Unntak: hvis verket er oversatt eller arrangert). Standardtittel her fordi tittelen består av en komposisjonstype.

Spilletid (300 $a) gjøres om til timer og minutter ved mer enn 59 min. (presisering til 6.5B2).

Komposisjonstype i 380, tidligere 652 i BIBSYS-MARC.

Besetning i 382, tidligere 658 i BIBSYS-MARC.

Eksempel 1b.  Klassisk musikk  – Musikkspor

LDR          00669cja#a2200205#u#4500
007          sd#f||||||||||
008          140812s1995####no#||n|########|||#|mul|d
100  1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791
240  10  $$a Sonater $$n nr. 7, K 309 $$m klaver $$r C-dur
245  00  $$a Sonata no. 7, C major, K 309 $$h [lydopptak]
300  ##  $$a (18 min)
773  0#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 $$s Sonater, nr. 7-10, klaver $$t Piano sonatas $$d [Oslo] : Simax, cop 1995 $$g 1-3 $$w 999724391024702203
999 .##  $$a CP

Kommentar:

Musikkspor katalogiseres som i-analytter, og lenkes til vertsposten ved hjelp av MARC-felt 773, som vist i eksemplet. Identifikator for vertsposten legges i $w.

Spilletid (300 $a) oppgis både på vertsposten (samlet spilletid) og på sporposten (for hvert enkelt spor). (presisering til 6.5B2). Spilletid over 5 min rundes opp til nærmeste hele minutt.

999 ## $$a CP registreres med Add local field. Alternativt til å registrere 999, kan man bruke funksjonen “link” som gjør samme nytten. I slike tilfeller er ikke 999 nødvendig. (CP står for Component Part).

Eksempel 2a.  Diverse artister (CD)

LDR          #####njm#a22######u#4500
007          sd#f||||||||||
008          140617s2012####no#||n|########|||#|mul|d
028  03  $$a 50999 602692 2 5 $$b EMI Music Norway
040  ##  $$b nob $$e katreg
041  ##  $$d nno $$d nob $$d eng
245  00  $$a Hver gang vi møtes $$h [lydopptak]
260  ##  $$a [Oslo] $$b EMI Music Norway $$c 2012
300  ##  $$a 1 CD (1 t, 6 min) $b digital, stereo $$c 12 cm
500  ##  $$a Innspilt: Skjærhalden : Kjølholtlåven
500  ##  $$a EMI Music Norway: 50999 602692 2 5
508  ##  $$a Produsenter: Pernille Torp-Holte og Eirik Are Oanæs Andersen
511  0#  $$a Marie Forr Klåpbakken, fiolin, bratsj ; Truls Hval, elgitar, gitar, banjo ; Andreas Dahle Aagård, elgitar, gitar, mandolin ; Stian Joneid, gitar ; Eirik Are Oanæs Andersen, elbass, kontrabass ; Daniel Hovik, tangentinstrumenter, trekkspill, mandolin ; Dag Erik Oksvold, slagverk, perkusjon.
700  1#  $$a Hval, Truls $$d 1978- $$4 itr
700  1#  $$a Aagård, Andreas Dahle $$d 1987-  $$4 itr
700  1#  $$a Joneid, Stian $$d 1978- $$4 itr
700  1#  $$a Andersen, Eirik Are Oanæs $$4 pro $$4 itr
700  1#  $$a Hovik, Daniel $$4 itr
700  1#  $$a Oksvold, Dag Erik $$4 itr
700  1#  $$a Klåpbakken, Marie Forr $$4 itr
700  1#  $$a Torp-Holte, Pernille $$d 1974- $$4 pro

Kommentar:

Utøvernote i 511. Utøvernes navn og deres instrument føres opp i note hvis de ikke allerede er blitt nevnt i ansvarsangivelsen, … (6.7B6)

Eksempel 2b.  Diverse artister – Musikkspor

LDR          00803cja a2200253 u 4500
007          sd#f||||||||||
008          140526s2012####no#||n|########|||#|nob|d
040  ##  $$b nob $$e katreg
100  1#  $$a Sivertsen, Halvdan $$d 1950- $$4 cmp $$4 lyr
245  10  $$a Nordaførr vårvise $$h [lydopptak] $$c tekst og musikk: Halvdan Sivertsen ; bearbeidet tekst: Jan Eggum
300  ##  $$a (2 min, 32 s)
511  0#  $$a Jan Eggum, sang, gitar
700  1#  $$a Eggum, Jan $$d 1951- $$4 adp $$4 sng $$4 itr
773  0#  $$t Hver gang vi møtes $$d [Oslo] : EMI Music Norway, 2012 $$g 4 $$w 991213063304702201
999 ## $$a CP

Kommentar:

Relasjonskode ‘cmp’ og ‘lyr’ på Halvdan Sivertsen i 100, som komponist og tekstforfatter av sang. Koden ‘lyr’ brukes spesielt for forfatter av sangtekster, og må ikke blandes sammen med ‘aut’ forfatter.

Jan Eggum, som her fremfører Sivertsens vise, har fått 3 relasjonskoder i 700, som instrumentalist, sanger og bearbeider av tekst.

Språkkode legges på sporposten (008 posisjon 35-37) dersom språket varierer fra spor til spor.

Eksempel 3a. Musikkgruppe (CD)

LDR          01117cjm#a2200289#u#4500
007          sd#f||||||||||
008          100628s2002####nyu||n|########|||#|eng|d
040  ##  $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
110  2#  $$a Rolling Stones (musikkgruppe)
245  10  $$a Big hits $$h [lydopptak] $$b high tide and green grass $$c Rolling Stones
246  00  $$a High tide and green grass
260  ##  $$a New York $$b Abkco Records $$c 2002
300  ##  $$a 1 CD (39 min) $$b digital
380  ##  $$a Rock $$2 emnmus
511  0#  $$a Mick Jagger, sang ; Keith Richards, gitar ; Brian Jones, gitar ; Bill Wyman, bass ; Charlie Watts, slagverk
700  1#  $$a Jagger, Mick $$d 1943- $$4 sng
700  1#  $$a Richards, Keith $$d 1943- $$4 itr
700  1#  $$a Jones, Brian $$d 1942-1969 $$4 itr
700  1#  $$a Wyman, Bill $$d 1936- $$4 itr
700  1#  $$a Watts, Charlie $$d 1941- $$4 itr

Eksempel 3b. Musikkgruppe – Musikkspor

LDR          00495cja#a2200169#u#4500
007          sd#f||||||||||
008          060726s2002####nyu||n|########|||#|eng|d
100  1#  $$a Jagger, Mick $$d 1943- $$4 cmp $$4 sng $$4 lyr
245  00  $$a Get off of my cloud $$h [lydopptak] $$c Jagger, Richards
300  ##  $$a (2 min, 55 s)
700  1#  $$a Richards, Keith $$d 1943- $$cmp $$4 lyr $$4 mus
773  0#  $$a Rolling Stones (musikkgruppe) $$t Big hits (high tide and green grass) $$d New York : Abkco Records, 2002 $$w 990611833854702201
999 ## $$a CP