Eksempler – I-analytter

Oppdatert: 2016-02-16

Eksempel 1 (Artikkel fra antologi)

LDR        00420naa#a22######c#4500
001        990520306104702201
005        20051104100101.0
007        ta
008        150209s1993####no#####|#|||||00|#0#nob|c
100 1# $$a Jørgensen, Jørgen $$4 aut
245 10 $$a Medisinens tankeverden gjennom tidene $$c Jørgen Jørgensen og Ola Lilleholt
300 ## $$a S. 27-37
700 1# $$a Lilleholt, Ola $$4 aut
773 0# $$t Medisinsk teori $$d Oslo : TANO, cop. 1993 $$z 8251831776 $$w 999322714214702201
Institusjonsikon 999 ##   $$a CP

Eksempel 2 (Tidsskriftartikkel)

LDR        00646naa#a22######c#4500
001        991138200384702201
005        20120220091136.0
007        ta
008        120220s1963####no#a###|#|||||00|#0bnob|c
100        1# $$a Østby, Leif $$d 1906-1988
245        10 $$a Edvard Munch slik samtiden så ham $$c Leif Østby
300        ## $$a S. 243-255 $$b ill.
600        14 $$a Munch, Edvard $$4 aut $$d 1863-1944
773        0# $$t Kunst og kultur (trykt utg.) $$g 46(1963) $$x 0023-5415 $$w 998810292624702201
Institusjonsikon 999        ##   $$a CP