Eksempler – Flerbindsverk

Oppdatert 2016-06-15

Eksempel 1

Selvstendig del av flerbindsverk (13.2)
Flerbindsverkets tittel i serienote (490, 830)
Opptrykk (008/06-14, 534)

 LDR 00674nam#a2200205#c#4500
001 999919765422702201
005 20150324105553.0
007 ta
008 850730r19851965nyua###|#|||||00||0#eng|c
020 ## $$a 0195003047 $$q h.
040 $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
082 04 $$a 942.082 $$2 19
100 1# $$a Taylor, A.J.P. $$4 aut
245 10 $$a English history, 1914-1945 $$c A.J.P. Taylor
260 ## $$a New York $$b Oxford University Press $$c 1985
300 ## $$a XXVII, 713 s. $$b ill.
490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
490 1# $$a A Galaxy book
504 ## $$a Bibliografi: s. [602]-643.
534 ## $$p Opprinnelig utgitt: $$c Oxford : Clarendon Press, 1965.
830 #2 $$a A Galaxy book
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v 15

Eksempel 2

Flerbindsverk i 4 bind med egne titler, katalogisert med delene i innholdsnote (13.3)
ISBN for bindene i rekkefølge (020)
Ansvarsangivelsen er lik for alle bind og registrert i 245 $c
Innholdsnote med andreindikator=0 – Beriket nivå (505)

LDR 00915nam#a2200277#c#4500
001 999919765422602201
005 20150521140323.0
007 ta
008 781010s1978####cau####|#|||||00||0#eng|c
020 ## $$a 0-6047-0965-3 $$q b. 1
020 ## $$a 0-6047-0966-1 $$q b. 2
020 ## $$a 0-6047-0968-8 $$q b. 3
020 ## $$a 0-6047-0969-6 $$q b. 4
040 $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
082 04 $$a 410 $$2 23
245 00 $$a Aspects of human language $$c edited by Joseph H. Greenberg ; associate editors Charles A. Ferguson & Edith A. Moravcsik
260 ## $$a Stanford, Calif. $$b Stanford University Press $$c 1987
300 ## $$a 4 b.
505 00 $$g Vol. 1 : $$t Method & theory. $$g Vol. 2 : $$t Phonology. $$g Vol. 3 : $$t Word structure. $$g Vol. 4 : $$t Syntax
700 1# $$a Greenberg, Joseph H. $$4 edt
700 1# $$a Ferguson, Charles A. $$4 edt
700 1# $$a Moravcsik, Edith A. $$4 edt

Eksempel 3

Flerbindsverk som består av to bind uten egne titler. (13.3)
Ansvars- og utgivelsesangivelsen er lik for begge bind og beskrevet I 500-note.
Innholdsnote (505) er ikke nødvendig,

LDR 00596nam#a2200193#u#4500
001 999919896645102201
005 20151109104601.0
007 ta
008 151104s2013#no#a||||||||||00|||#nob|c
020 ## $$a 978-82-303-2165-2 $$q (ib.) kpl.
040 $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
082 74 $$a 929.209481 $$2 5/nor $$q NO-OsNB
100 1# $$a Sæther, Grethe $$4 aut
245 10 $$a Blø : $$b slekten
260 ## $$a [Måndalen] $$b E.H. Sæther $$c 2013
300 ## $$a 2 b. ([316]; [284] s.) $$b ill. $$c 30 cm
508 ## $$a “Grethe og Einar H. Sæther har skrevet denne boka” – Forordet, b. 1
600 14 $$a Blø $$q slekten
700 1# $$a Sæther, Einar Helge $$4 aut
913 ## $$a Norbok $$b NB

Eksempel 4

Del av flerbindsverk beskrevet med kombinasjon av 13.2 og 13.3:
Flerbindsverket består av 8 fysiske bind delt på 6 bibliografiske bind.
Hvert bibliografisk bind er katalogisert med egne poster (13.2).
Bind 3 består av to fysiske bind katalogisert med delene i innholdsnote (13.3).
Flere utgivelsesår (008/06-14).

LDR 00960nam#a2200241#u#4500
001 999919897444502201
005 20151109120958.0
007 ta
008 151106m19321934no#a||||||||||00|||#nob|c
040 $$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg
082 74 $$a 948.222 $$2 5/nor $$q NO-OsNB
245 00 $$a Romerike
260 ## $$a Bergen $$b John Grieg $$c 1932-1934
300 ## $$a 2 b. (173 s., 4 pl.; 142 s., 40 pl.) $$b ill.
490 1# $$a Norske bygder / utgitt av Hans Aall … [et al.] $$v 3
505 0# $$a 3:1 : Romerike I / med bidrag fra Hroar Olsen … [et al.]. – – 3:2 : Romerike II / med bidrag fra Sverre Steen, Gisle Midttun og Nils Lied
651 #7 $$a Romerike $$2 norbok
700 1# $$a Olsen, Hroar $$d 1859-1941 $$0 (NO-TrBIB)90126199 $$4 aut
700 1# $$a Steen, Sverre $$d 1898-1983 $$0 (NO-TrBIB)90168642 $$4 aut
700 1# $$a Midttun, Gisle $$d 1881-1940 $$0 (NO-TrBIB)90063143 $$4 aut
700 1# $$a Lied, Nils $$0 (NO-TrBIB)90737357 $$4 aut
830 #0 $$a Norske bygder $$v 3