E-ressurser

2017-11-17

Elektroniske ressurser er materiale som er kodet digitalt for behandling på en maskin. Elektroniske ressurser kan ha fysisk lagringsmedium (direkte tilgang) eller fjerntilgang. En elektronisk ressurs med fysisk lagringsmedium kan f.eks. være en CD-ROM. Elektroniske ressurser med fjerntilgang er tilgjengelige via et nett, f.eks. Internett. Denne veiledningen tar kun for seg elektroniske ressurser med fjerntilgang.

I biblioteksystemet Alma betegner termen Electronic resource nettressurs med tilgang fra ekstern leverandør, til forskjell fra Digital resource som betegner nettressurs som er digitalisert lokalt. Beholdningsinformasjon for Electronic resource registreres som Portfolio på post for elektronisk ressurs. Institusjon som har digitalisert noe de har i trykt versjon, registrerer sin digitale beholdning som Representation på den trykte posten.

Ressurs som er fritt tilgjengelig på nettet registreres som gratis elektronisk ressurs uten beholdningsinformasjon (Inventory) for den enkelte institusjon.

Katalogiseringsregler

Elektroniske ressurser beskrives etter Katalogiseringsregler Kapittel 9 sammen med reglene som gjelder for den aktuelle materialtypen, f.eks. bok (Kapittel 2), lydopptak (Kapittel 6), video (Kapittel 7), tidsskrift, database eller nettsted (Kapittel 12).

Se derfor også veiledningen for den aktuelle materialtypen her i VFK.

Koder for materialtype, kategori og form

Leader (LDR)

Materialtype kodes i LDR/06 etter type innhold, ikke etter fysisk form eller presentasjon. En tekst i elektronisk form kodes som tekst (a), en video som er lagt ut på Internett kodes som video (g), osv.

007 – Kontrollfelt

Elektronisk ressurs med fjerntilgang kodes 007/00: c + 007/01: r – fjerntilgang. Øvrige posisjoner kodes | – No attempt to code. Tekstlig nettressurs får en kode som dette:

007  cr#||||||

007 kan repeteres for å registrere koder for ikke-tekstlig materiale. En video på nettet kan være kodet slik:

007  cr#||||||
007  vzczaz||

008 – Kontrollfelt

Bøker, løpende ressurser og musikk får kode for materialform i 008/23, visuelt materiale kodes for materialform i 008/29. Alle nettressurser skal ha koden o – Online.

Merk at koden s – Elektronisk ikke brukes.

Generell materialbetegnelse [GMB].  (9.1C)

Generell materialbetegnelse [GMB] tilføyes i delfelt 245 $h umiddelbart etter hovedtittelen. Generell materialbetegnelse velges fra nedtrekksliste. For nettressurser velges [elektronisk ressurs].

245 10 $$a Digitale geologiske kompass $$h [elektronisk ressurs] : $$b nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett

Kilde for beskrivelsen (9.7B3 og 9.7B22)

For ressurser med fjerntilgang oppgis kilde for beskrivelsen med dato for når ressursen ble sett. Opplysningene registreres i MARC-felt 588.

588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 4. sept. 2017)
588 ## $$a Tittel fra fortekstene (sett 18. okt. 2016)
588 ## $$a Tittel fra nettsiden (sett 29. mai 2003)

Gratisressurser

Nettlenke (URI) til fulltekst for elektronisk gratisressurs legges i 856 delfelt $u på den bibliografiske posten. (Merk: $u ikke $a!)

Førsteindikator 4 – HTTP. Andreindikator 0 – Ressurs.

I delfelt $3 velges materialtype fra nedtrekksliste, som regel «Fulltekst». I delfelt $y kan legges forklarende lenketekst, f.eks. eier av ressursen. I delfelt $z legges termen «Gratis». $z Gratis gjør ressursen synlig i alle lokale Oria-instanser.

856 40 $$u https://www.youtube.com/watch?v=2Puahc535fs $$3 Fulltekst $$y Youtube $$z Gratis

For å gjøre posten synlig i egen IZ i Alma, opprettes Local Field 999 på posten med bokstavene OA (Open Access) i $a.

999 ## $$a OA

Merk at lenke ikke opprettes umiddelbart i Oria, men blir «Tilgjengelig online» neste dag.

Poster i Community Zone

De fleste poster for lisensierte elektroniske ressurser ligger i Community Zone (CZ). Poster i CZ stammer som regel fra kommersielle leverandører. Postene er ofte mangelfulle (ikke fullkatalogisert) og kan inneholde feil som hindrer gjenfinningen.

Alle bibliotek som har beholdning knyttet til poster i CZ kan oppgradere postene i CZ. Retningslinjer er gitt i dokumentet Alma Community Catalog: Cataloging Standards,Policies, Rights,and Responsibilities.

I korthet sier retningslinjene at bibliografiske opplysninger kan oppdateres i tråd med det regelverket som ligger til grunn for beskrivelsen, AACR2 eller RDA. Språket i katalogposten (noter m.m.) skal følge «the language of the item». Dersom det gjøres vesentlige endringer i posten, bør institusjonens institutional code føyes til under 040 $d.

Merk at selv mindre endringer på poster i CZ fører til at teksten «Contributed by <Institution>» kommer opp under tittelen når posten søkes opp i CZ.

For tiden er det slik at endringer som er gjort på poster i CZ kan bli overskrevet. AOH sier følgende:

Records edited by a member of the community can be merged with incoming enhanced vendor records, which could cause edits to be overridden.

Det er uklart hva som styrer overskriving/sletting av informasjon på poster i CZ. Så lenge vi ikke har sikkerhet for at informasjonen ikke vil bli overskrevet maskinelt, legger ikke konsortiet arbeid i å fullkatalogisere poster i CZ.

Det kan være fristende å rette mangelfulle poster. Det kan godt gjøres, men vær klar over at om du gjør endringer i en av de tynneste postene, vil den mest sannsynlig ble overskrevet når Ex Libris i neste omgang importerer en rikere post fra en av sine leverandører. Gevinsten ved å rette kan dermed være begrenset. Det gjelder alle MARC-felt, inkludert de som ligger i IZ.