Doktoravhandlinger

Oppdatert: 2016-07-28

Katalogiseringsregler

Doktoravhandlinger beskrives som bøker etter kapittel 2 (trykt form) og kapittel 2 og 9 (elektronisk form).

Koder for innhold og type

Avhandlinger kodes med innholdskode m – Akademiske avhandlinger i en av posisjonene 008/24-27. I tillegg kodes type avhandling i felt 917. Doktoravhandling har koden d.

917 ## $$a d

Note

Note for avhandlinger og dissertaser (X.7B13) innledes med ordet Avhandling + type doktorgrad i parentes (f.eks. dr.med., dr.philos., M.A., ph.d.) eller (doktorgrad) der type ikke er kjent.  Noten skal inneholde navnet på institusjonen, om ønskelig kan fakultet- og instituttnavn tas med.

502 ## $$a Avhandling (ph.d.) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2014

Opplysninger som denne: “A dissertation submitted in partial fulfillment of . . .” skal ikke tas med i den bibliografiske beskrivelsen.

Bi-innførsel  på eksamenssted

Bi-innførsel for institusjon utformes etter Katalogiseringsreglene (24.12-24.14). Kode dgg (eksamenssted) legges i delfelt $4.

710 2# $$a Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet $$b Institutt for elkrafttknikk $$4 dgg

Ann Arbor-opptrykk

Ved katalogisering av Ann Arbor-opptrykk av akademiske avhandlinger skal opprinnelig tittelblad legges til grunn for katalogiseringen (avvik fra Katalogiseringsregler 1.11). Ann Arbor-opptrykk katalogiseres som andre doktoravhandlinger, med unntak for årstall og note om reproduksjon:

Årstall

Hvis opptrykket har et annet årstall enn originialutgivelsen, registreres årstallene på følgende måte:

008/6 = r – Årstall for opptrykk/årstall for originalutgivelse
008/7-10:   [Opptrykkets år]
008/11-14: [Originalutgavens år]
260 $c: [Originalutgavens år]

Note om reproduksjon

Det lages note om reproduksjon:

533 ## $$a Fotografisk opptrykk $$b Ann Arbor, Mich. $$c University Microfilms International $$d [Opptrykkets år]

Utgaver basert på doktoravhandling

Bare originale vitenskapelige avhandlinger for en akademisk grad behandles som beskrevet her. Publikasjoner basert på en doktoravhandling skal ikke ha note for avhandling eller kodes som doktoravhandling i 008 og 917. Derimot bør det angis i note at utgivelsen baserer seg på en avhandling:

500 ## $$a Opprinnelig utgitt som forfatterens doktoravhandling (ph.d.) – Oslo, 2011