Data- og videospill

Oppdatert: 2019-03-04

Veiledningen gjelder data- og videospill.

Katalogiseringsregler

Data- og videospill beskrives etter Katalogiseringsregler Kapittel 9 (Elektroniske ressurser).

Kilde for opplysningene (9.0B)

Hovedkilde for opplysningene er selve spillet, eventuelt ledsagende materiale og emballasje (9.0B1). Kilde for hovedtittelen angis i note (9.7B3).

588 ## $$a Tittel fra etiketten

For spill med fjerntilgang kombineres noten med Dokumentet som er beskrevet-note (9.7B22).

588 ## $$a Tittel fra skjermbildet (sett 7. desember 2018)

LDR og kontrollfelt

Kode for materialtype i LDR/06 = m – Datafil. Dette gjelder enten spillet er lastet ned via nett eller spilles fra et fysisk medium.

Alle data- og videospill kodes med 007/00 = c – Elektronisk ressurs. Spill på fysisk bærer (CD-ROM, DVD-ROM osv.) kodes med 007/01 = o – Optisk plate. Spill som er lastet ned via nett kodes med 007/01 = r – Fjerntilgang.

Spill på fysisk bærer:

007        co||||||

Nedlastet spill:

007        cr||||||

I 008 kodes data- og videospill med kodene som gjelder maskinlesbare filer i 008/18-34.

Spill med fjerntilgang kodes 008/23 = o – Online. Spill på fysisk bærer kodes 008/23 = q – Direkte elektronisk.

For øvrige koder i LDR og kontrollfelt, se: MARC 21 Bibl.

Målgruppe

Målgruppe kodes i 008/22. Barn får kode j – Juvenile. Alt annet får enten # (blank) eller | – Ingen forsøk på å kode.

008/22 = | – ingen forsøke på å kode

Opplysning om målgruppe kan gis som note i MARC-felt 521 (Målgruppenote).

521 ## $$a Aldersgrense 12 år

Ved behov kan målgruppe også kodes i MARC-felt 385 (Målgruppe) med kilde for koden i delfelt $2. For dataspill vil PEGIs koder være aktuelle.

385 ## $$b PEGI 12 $$2 pegi

Type datafil

Type datafil kodes i 008/26 med koden g – Spill. Opplysning om type gis også som note i MARC-felt 516 (Type maskinlesbar fil).

008/26 = g
516 ## $$a Dataspill

Språk

Kode for spillets språk registreres i 008/35-37. Det vil ofte være mulig å velge mellom flere språk. Er flere språk tilgjengelige registres koden mul (multiple languages) og valgbare spillespråk spesifiseres i MARC-felt 041 (Språkkoder) med kode mul som første verdi i $a.

008/35-37 = mul
041 $$a mul $$a eng $$a dan $$a swe $$a nob

Opplysning om spillets språk gis som note (9.7B2) i MARC-felt 546 (Språknote).

546 ## Valgbare spillespråk: Engelsk, dansk, svensk og norsk

Standardnummer

Standardnummer registreres i MARC-felt 024 (Andre standardnumre). For data- og videospill brukes verdien 7 som førsteindikator og kilden for nummeret i delfelt $2.

024 7# $$a 05260 $$2 cusa

Generell materialbetegnelse [GMB]. (9.1C)

Generell materialbetegnelse [GMB] tilføyes i delfelt 245 $h umiddelbart etter hovedtittelen. Generell materialbetegnelse velges fra nedtrekkliste. For data- og videospill velges [elektronisk ressurs].

Antall spillere

Hvis spillet kan spilles av flere enn en spiller, registreres det minste og største antall spillere i note.

500 ## $$a 2-8 spillere

Regionskode

Regionskode kan registreres i note.

500 ## $$a Kodet for sone 2

Systemkrav

Krav til konsoll eller operativsystem kan oppgis i MARC-felt 538 (Systemdetaljer og filkarakteristika).

538 ## $$a Playstation 4

538 ## $$a PC

Bi-innførsel på ansvarshavende

Det kan lages bi-innførsel i 7XX på korporasjoner og personer som er nevnt i ansvarsangivelsen, i utgivelsesopplysningene eller i note.

710 2# $$a Ubisoft $$0 (NO-TrBIB)1523345892912 $$4 cre $$4 pbl