Bøker og andre tekstlige dokumenter i trykt form

Oppdatert: 2016-08-31

Katalogiseringsregler

Bøker og andre tekstlige dokumenter i trykt form (trykte monografier) beskrives etter kapittel 2 i Katalogiseringsregler.

Omtaler, omslagsbilder, etc.

Tilleggsinformasjon som er lagt ut på nettet (f.eks. omtaler, omslagsbilder, etc.) kan lenkes opp v.hj.a. 856 på den bibliografiske posten.