Bilag og supplementer

Oppdatert: 2016-02-26

Katalogiseringsregler

Supplementer og vedlegg registreres etter 1.5E (Bilag) eller 1.9 (Supplementer). Alle alternativene unntatt flernivåbeskrivelse kan brukes. Ved alternativene c) og d) må beholdningspostene inneholde informasjon om både hoveddokumentet og bilagene (eller supplementene).

Beholdningsinformasjon

Beholdningen (hoveddokument og vedlegg) kan registreres på én eller to beholdningsposter. Hvis hyllesignaturen er den samme for både boka og vedlegget, kan det opprettes én beholdningspost for både boka og vedlegget. Bok og vedlegg får hvert sitt «Item».

Beholdningspost for hver del

På beholdningsposten får hver fysisk del en unik plassering i 852 Location.

Det kan, om ønskelig, lages en “public note” (866 $a) med en passende betegnelse for hva som finnes på beholdningsposten:

Eksempel, beholdningspost for hoveddokumentet:

Public note:       866 #0 $$a Bok (275 s.)

Eksempel, beholdningspost for vedlegget:

Public note:       866 #0 $$a Karthefte

Det opprettes et item under hver beholdningspost. Hoveddokumentet og de enkelte vedleggene får egne strekkoder. Se nedenfor om registrering av item.

En beholdningspost for alle delene

Hvis hyllesignaturen er den samme for hoveddokument og vedlegg(ene), kan begge (alle) items registreres under én og samme beholdningspost. I feltet Holding type velges Multipart items holding. Dette tilsvarer LDR/06 = v – Multipart item holdings.

Eksemplarer (Items)

Beskrivelse av delene legges på item-nivå i Description-feltet i Physical Item Editor. Denne informasjonen legges på item uansett om man har en beholdningspost for hver del eller én beholdningspost for alle delene.

Item som representerer hoveddokumentet (boka i eksemplet):

BilagItem1

Item som representerer vedlegget (kartheftet i eksemplet):

BilagItem2