Bilag A – D

Oppdatert 2015-11-17

BILAG A

A.9A Felt for serie

Første ord etter innledende artikkel i alle seriefeltene (490, 8XX) skal ha liten forbokstav.

A.46M2 Norske korporasjonsnavn

I følge denne regelen skal første ord etter artikkelen skrives med stor forbokstav: den Norske forleggerforening, den Norske atlanterhavskomité, osv. Dette er i strid med norsk rettskrivning.

NB! Eksempler i Katalogiseringsregler kan ha en annen form enn den vi har vedtatt.

Avvik: BIBSYS bruker vanlig norsk rettskrivning i den bibliografiske beskrivelsen. F.eks.:

Den norske forleggerforening

ikke

den Norske forleggerforening

I standardtitler for periodika brukes navneformen slik. F.eks.:

130 $a Skrifter $q Den norske forleggerforening