800-830 – Biinnførsel for serie

Oppdatert: 2018-06-25
Lenking:

NB! Hvis det ikke er registrert MMS ID i $w, vil registrering av ISSN i $x medføre at hefteposten lenkes til serieposten og til de andre heftene som har samme ISSN i 8XX $x.

800 Serieinnførsel personnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er personnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn
$d – Årstall for fødsel, død, etc.
$t – Serietittel
$v – Volum/Heftenummer

Eksempler

490 1# $$a Sagaen om isfolket $$v 24
800 1# $$a Sandemo, Margit $$d 1924- $$t Sagaen om isfolket $$v 24

810 Serieinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn

$t – Serietittel

$n – Nummer for del av verk (R)

$p – Tittel for del av verk (R)

$v – Volum/Heftenummer

$x – ISSN.
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk, men bør gjøres konsekvent for samme serie. ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21.  Nummeret registreres med to grupper på fire sifre adskilt med bindestrek.

$w – Kontrollnummer for bibliografisk post (R).
Registreres når man ønsker lenke mellom monografiserier og heftene som tilhører serien. Her registreres MMS ID for NZ-posten det skal lenkes til.

Eksempler

490 1# $$a CIIL linguistic atlas series $$v 1
810 2# $$a Central Institute of Indian Languages $$t CIIL linguistic atlas series $$v 1

830 Serieinnførsel standardtittel (R)

Feltet brukes for bi-innførsel på standardisert serietittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Serietittel (R)

$n – Nummer for del av verk

$p – Tittel for del av verk (R)

$v – Volum/Heftenummer (R)

$x – ISSN.
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk, men bør gjøres konsekvent for samme serie. ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21.  Nummeret registreres med to grupper på fire sifre adskilt med bindestrek.

$w – Kontrollnummer for bibliografisk post (R).
Registreres når man ønsker lenke mellom monografiserier og heftene som tilhører serien. Her registreres MMS ID for NZ-posten det skal lenkes til.

Eksempler

490 1# $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30
830 #0 $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30

490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v vol. 15

490 1# $$a Skrifter / utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$x 0424-7493 $$v vol. 74
830 #0 $$a Skrifter (Ekonomisk-historiska föreningen i Lund) $$x 0424-7493 $$v vol. 74 $$w 998121816624702201

490 1# $$a A Galaxy book
830 #2 $$a A Galaxy book

490 1 # $a Corpus Christianorum. Series Apocryphorum $v 2
830 # 0 $a Corpus Christianorum $p Series Apocryphorum $v 2 $w 999005165934702201

490 1# $$a Handbook of oriental studies = $$a Handbuch der Orientalistik. Section two, South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31
830 #0 $$a Handbook of oriental studies $$n Section two $$p South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31

490 1# $$a Legendariske linjer $v [3]
830 #0 $$a Legendariske linjer $v 3