76X-78X – Lenker/Relasjoner

Oppdatert: 2018-10-11

76X-78X Lenker/Relasjoner

Feltene benyttes for å registrere informasjon om lenker (relasjoner) mellom forskjellige dokumenter som er katalogisert hver for seg som separate MARC-poster. Lenkefeltene brukes for løpende ressurser for å angi Bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser (Katalogiseringsregler 12.7B8). De skal ikke brukes på monografier. Unntaket er marcfelt 773 som brukes til å lenke til vertsdokumentet for I-analytter, uavhengig av om vertsdokumentet er monografisk eller periodisk (Katalogiseringsregler 13.5). Et annet unntak er at Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Bokbasen registrerer 780/785 for monografier for å angi leserekkefølge for bøker som inngår i en ikke navngitt serie. Nasjonalbibliotekets bruk av 780/785 skal ikke slettes.

Delfeltene er felles for alle feltene i spennet76X-78X, og presenteres derfor samlet (unntak i skarpe klammer):

Aktuelle delfelt

$a – Hovedordningsord.
Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er registrert i 100, 110 eller 111.

$d – Sted, forlag og dato (år) for utgivelse

$g – Relaterte deler (R).
Når lenken gjelder en spesiell del av det relaterte objektet, f.eks. et bestemt hefte eller en bestemt årgang.

$s – Standardtittel.
Standardtittel når denne finnes i delfelt 240 i posten det skal lenkes til.

$t – Tittel.
Tittelinformasjon fra delfelt $a, $f, $g, $k, $n og $p i feltene 130 og 245 i posten det skal lenkes til. Tittelinformasjon fra delfelt $b kan tas med i $t med korrekt ISBD-tegnsetting hvis tittelen i $a ikke er pregnant eller undertittelen gir bedre informasjon om dokumentet.

$w – Lokalt systems identifikasjonsnummer (R).
Alma Network MMS ID for posten det skal lenkes til.

$x – ISSN

$z – ISBN (R).
[Alle felter unntatt 760, 762 og 777]

760 Hovedserie (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en underserie og skal lage lenke til overordnet serie registrert som egen post.

Beskrivelsen av overordnet serie legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Overordnet serie
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige … $$c Kriminalomsorgens utdanningssenter
760 0# $$t KRUS-rapport (trykt utg.) $$x 0803-9402 $$w 999201754734702201

762 Underserie (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en overordnet serie og skal lage lenke til underserie registrert som egen post.

Beskrivelsen av underserien legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Underserie
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a KRUS-rapport (trykt utg.)
245 10 $$a KRUS-rapport
762 0# $$t Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige … $$x 1894-7549 $$w 990518069914702201

765 Originalspråkutgave (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven på originalspråket.

Beskrivelsen av utgaven på originalspråket legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Oversettelse av
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Journal of experimental and theoretical physics (trykt utg.)
245 10 $$a Journal of experimental and theoretical physics : $$b a translation of the journal  Žurnal eksperimentalnoj i teoretičeskoj fiziki $$c American Institute of Physics
765 0# $$t Žurnal eksperimentalnoj i teoretičeskoj fiziki $$x 0044-4510 $$w 999304563864702201

767 Oversatt utgave (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til en utgave i oversettelse.

Beskrivelsen av utgaven i oversettelse legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Oversatt som
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Žurnal eksperimentalnoj i teoretičeskoj fiziki $$c Rossijskaja akademija nauk
767 0# $$t Journal of experimental and theoretical physics (trykt utg.) $$x 1063-7761 $$w 999306270914702201

770 Supplement (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement som er registrert som egen post.

Beskrivelsen av supplementet legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Supplement
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Sommerfeltia (trykt utg.)
245 10 $$a Sommerfeltia
770 0# $$t Sommerfeltia (trykt utg.). Supplement $$x 0802-8478 $$w 999002406794702201

772 Hoveddokument (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til hoveddokumentet.

Beskrivelsen av hoveddokumentet legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Supplement til
0 – Overordnet post
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Sommerfeltia (trykt utg.) $$p Supplement
245 10 $$a Sommerfeltia $$c Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum $$p Supplement
772 0# $$a Sommerfeltia (trykt utg.) $$x 0800-6865 $$w 998722014814702201

773 Vertsdokument (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en komponent som utgjør en del av et større dokument (vertsdokument).

En komponent kan være et kapittel i en monografi, en artikkel i et periodikum, en arie i et partitur etc.

Ved katalogisering av en I-analytt, legges beskrivelsen av vertsdokumentet i dette feltet.

Ved katalogisering av flerbindsverk som ble påbegynt i BIBSYS Blå, kan 773 med andreindikator 8 brukes.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – I
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

100 1# $$a Østby, Leif $$d 1906-1998 $$0 (NO-TrBIB)90080830
245 10 $$a Edvard Munch slik samtiden så ham $$c Leif Østby
773 0# $$t Kunst og kultur (trykt utg.). $$g 46(1963) $$x 0023-5415 $$w 991138200384702201

775 Andre utgaver (R)

Feltet benyttes når man skal lage lenke til andre, sideordnede utgaver av dokumentet som katalogiseres.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Andre utgaver
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Barentswatch (norsk)
245 10 $$a Barentswatch
775 0# $$t Barencuotč $$x 0806-542X $$w 999523595374702201

245 00 $$a Barencuotč
775 0# $$t Barentswatch (norsk) $$x 0806-5403 $$w 999523581824702201

776 Andre materialvarianter (R)

Feltet benyttes for å beskrive andre materialvarianter av dokumentet som katalogiseres.

Feltet benyttes ikke i BIBSYS-konsortiet, med unntak av Nasjonalbiblioteket som bruker feltet for løpende ressurser. Feltet slettes i importerte poster og ved revisjon av eldre, migrerte poster såfremt Nasjonalbiblioteket ikke er på posten.

Beskrivelsen av dokumentet i annen materialvariant, som det skal lenkes til, legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Finnes også som
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Rapport (Norge. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen : trykt utg.)
245 10 $$a Rapport $$c Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen
776 0# $$t Rapport (Norge. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen : online) $$x 2464-191X $$w 991019057774702201

130 0# $$a Rapport (Norge. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen : online)
245 10 $$a Rapport $$c Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen $$h [elektronisk ressurs]
776 0# $$t Rapport (Norge. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen : trykt utg.) $$x 0801-9223 $$w 998421980674702201

777 Utgitt sammen med (R)

Feltet benyttes når man skal lage lenke til et dokument som er utgitt sammen med det dokumentet som beskrives.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Inneholder også
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

245 00 $$a Norsk førskolelærerblad : $$b organisasjonsblad for førskolelærere i Norsk lærerlag
777 0# $$t Norsk skoleblad (Oslo : trykt utg.) $$x 0029-2117 $$w 999012206714702201

130 0# $$a Norsk skoleblad (Oslo : trykt utg.)
245 10 $$a Norsk skoleblad
777 0# $$t Norsk førskolelærerblad $$x 1501-4312 $$w 999102660694702201

 

780 Fortsettelse av (R)

Feltet benyttes for å beskrive forgjengere til dokumentet som katalogiseres. Tidligere utgaver og foregående enhet i en rekke, er eksempler på forgjengere.

Beskrivelsen av forgjengeren legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

0 – Fortsettelse av
1 – Delvis fortsettelse av
2 – Avløser
3 – Avløser delvis
4 – Sammenslåing av … og …
5 – Har tatt opp
6 – Har delvis tatt opp
7 – Utskilt fra

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

Fortsettelse av
245 00 $$a Follominne $$c Follo historie- og museumslag
780 00 $$t Årbok for Follo historie- og museumslag $$g 1962/63 $$x 0333-3434 $$w 999216232674702201

Delvis fortsettelse av
245 00 $$a Lustrahunden : $$b medlemsblad for Luster hundeklubb
780 01 $$t Sognahunden : medlemsblad for hundeklubbane i Indre Sogn $$g 1998 nr. 2 $$w 999712706604702201

Sammenslåing av … og …
110 2# $$a AOF Østfold $$0 (NO-TrBIB)1007264
245 10 $$a Årsrapport … $$c AOF Østfold
580 ## $$a Sammenslåing av: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 ; og AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013
780 14 $$a AOF Fredrikstad – Moss. $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 990611963474702201
780 14 $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 990416703374702201

Har tatt opp
245 00 $$a Herøyfjerdingen : $$b kommunal informasjonsavis og menighetsblad for Herøy
780 05  $$t Menighetsbladet for Herøy $$g 46(2004)nr. 3 $$w 999523934094702201

Har delvis tatt opp
245 00 $$a Ved kirkeporten : $$b menighetsblad for Eina, Ås og Raufoss
780 06 $$t Menighetsbladet for Kolbu og Eina $$g 81(2009)nr. 6 $$w 999523883404702201

Utskilt fra
245 00 $$a Database journal : $$b an international journal of database practice
780 07 $$t Software world : an international journal of computer programs & packages $$g 5(1974) $$x 0038-0652 $$w 998903226274702201

Fortsettelse av [leserekkefølge – brukt av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen]
100 1# $$a Dahl, Arne $$d 1963- $$0 (NO-TrBIB)2114167 $44 aut
245 10 $$a Innland
780 00 $$t Utmarker

785 Fortsettes i (R)

Feltet benyttes for å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres. Senere utgaver, og etterfølgende enhet i en rekke er eksempler på etterfølgere.

Beskrivelsen av etterfølgeren legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

0 – Fortsettes i
1 – Fortsettes delvis i
2 – Avløst av
3 – Delvis avløst av
4 – Gått inn i
5 – Delvis gått inn i
6 – Delt i … ; og …
7 – Slått sammen med …, til …
8 – Endret tilbake til

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

Fortsettes i
245 00 $$a Årbok for Follo historie- og museumslag
785 00 $$t Follominne $$g 1967/68 $$x 0333-337X $$w 998121145584702201

Fortsettes delvis i
245 00 $$a Sognahunden : $$b medlemsblad for hundeklubbane i Indre Sogn
785 01 $$t Lustrahunden : medlemsblad for Luster hundeklubb $$g 1999 nr. 1/4 $$w 990004920354702201

Gått inn i
245 00 $$a Menighetsbladet for Herøy
785 04 $$t Herøyfjerdingen : kommunal informasjonsavis og menighetsblad for Herøy $$g 9(2005)nr. 1 $$w 999420099084702201

Delvis gått inn i
245 00 $$a Menighetsbladet for Kolbu og Eina
785 05 $$t Ved kirkeporten : menighetsblad for Eina, Ås og Raufoss $$w 999816230344702201

Slått sammen med …, til …
110 2# $$a AOF Fredrikstad – Moss $$0 (NO-TrBIB)6080018
245 10 $$a Årsmelding … $$c AOF Fredrikstad – Moss
580 ## $a Slått sammen med: AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014
785 17 $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 9904167033747021
785 17 $$a AOF Østfold $$t Årsrapport … $$g 2014 $$w 991516875014702201

110 2# $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$0 (NO-TrBIB)4081328
245 10 $$a Årsmelding … $$c AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
580 ## $$a Slått sammen med: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014
785 17 $$a AOF Fredrikstad – Moss $$t Årsmelding $$g 2013 $$w 990611963474702201
785 17 $$a AOF Østfold $$t Årsrapport $$g 2014 $$w 991516875014702201

Fortsettes i [leserekkefølge – brukt av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen]
100 1# $$a Dahl, Arne $$d 1963- $$0 (NO-TrBIB)2114167 $$4 aut
245 10 $$a Utmarker
785 00 $$t Innland

787 Ikke-spesifisert relasjon (R)

Feltet benyttes når man ønsker å vise relasjoner mellom dokumenter som ikke dekkes av de andre lenkefeltene.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Relatert dokument
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

245 00 $$a Fotografi video
787 0# $$t Kjøpeguiden … : foto- og videoutstyr $$w 999300937554702201

245 00 $$a Kjøpeguiden … : $$b foto- og videoutstyr
787 0# $$t Fotografi video $$w 999006078074702201