70X-75X – Bi-innførsler

Oppdatert: 2019-01-04

70X-75X Bi-innførsler

700 Bi-innførsel personnavn (R)

Feltet benyttes for å registrere en person som er medansvarlig for dokumentet, eller for å lage navn/tittel bi-innførsel.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Hvis bi-innførselen er av typen navn/tittel skal også aktuelle delfelt fra titteldelen registreres. Bi-innførsel på standardtittel registreres alltid som navn/tittel innførsel. Standardtittel registreres med bruk av skarpe klammer i $t. For andre typer titler finnes det flere alternativer (740), men vi anbefaler 700 $a og $t.

Aktuelle delfelt
Navnedel:

$a – Personnavn (finnes i autoritetsposten)

$b – Nummer (finnes i autoritetsposten). Her registreres nummer knyttet til fornavn.

$c – Titler og andre tilføyelser (finnes i autoritetsposten). Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv. (R)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (finnes i autoritetsposten)

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom person og dokument angis med en kode.
Liste over koder: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html (R)

Titteldel

$t – Tittel
$k – Form (R)
$l – Språk
$m – Besetning (spesielt for musikkverk) (R)
$n – Nummer for del av verk (R)
$o – Arrangement (spesielt for musikkverk)
$p – Tittel for del av verk (R)
$r – Toneart (spesielt for musikkverk)
$s – Versjon

Eksempler

700 1# $$a Kjønstad, Asbjørn $$d 1943-2015 $$4 edt
700 1# $$a Nyhus, Svein $$d 1962- $$4 ill
700 1# $$a Hammond, Paul $$4 aui
700 12 $$a Shakespeare, William $$d 1564-1616 $$t [Hamlet]
700 12 $$a Čechov, A.P. $$d 1860-1904 $$t Onkel Vaja
700 02 $$a Constantinus $$b 1 Magnus $$c romersk keiser $$t [Epistulae $$k Utvalg $$l Tysk]
700 12 $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Adagio und Fuge $$m strykeorkester $$n K. 546 $$r c-moll]

710 Bi-innførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet benyttes for å registrere en korporasjon som er ansvarlig/medansvarlig for dokumentet eller for å registrere navn/tittel bi-innførsel hvor innførselselementet er et korporasjonsnavn. Feltet benyttes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Hvis bi-innførselen er av typen navn/tittel skal aktuelle delfelt fra titteldelen registreres.

Aktuelle delfelt
Navnedel

$a – Korporasjonens navn (finnes i autoritetsposten)

$b – Underavdeling (finnes i autoritetsposten) (R)

$c – Møtested (R)

$d – Dato for møte (eller undertegnelse av traktat) (R)

$n – Nummer for møtet. (Kan også brukes som nummer for del av verk. I så fall hører det til titteldelen av dokumentet) (R)

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom korporasjon og dokument angis med en kode hvis mulig. Liste over koder: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html (R)

Titteldel

$t – Tittel
$p – Tittel for del av verk (R)

Eksempler

710 2# $$a Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet $$b Institutt for telematikk $$4 dgg
710 12 $$a Spania $$t [Traktater, etc. European Free Trade Association, $$d 1979-06-26]
710 2# $$a American Chemical Society $$b National Meeting $$n 188 $$d 1984 $$c Philadelphia, Pa.

711 Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)

Feltet benyttes for å registrere en konferanse, et møte, en utstilling etc. som skal ha bi-innførsel. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en konferanse e.l., når dette er en del av det dokumentet som katalogiseres.

For konferanser eller møter som er underordnet en korporasjon, brukes felt 710.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn (finnes i autoritetsposten)

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet

$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall

$t – Tittel i bi-innførselen

$4 – Relasjonskode brukes hvis mulig. Liste over koder:
http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html

Eksempel

711 2# $$a International Conference on Language Variation in Europe $$c Trondheim $$d 2015 $$n 7

 730 Bi-innførsel standardtittel (R)

Feltet benyttes for å registrere bi-innførsel (analytisk eller ikke analytisk) for verk som ikke har en opphavsperson eller –organisasjon (anonyme verk) og tittelen som skal registreres er en standardtittel. For bi-innførsel på standardtittel med forfatter (personlig eller korporativ), brukes feltene 700, 710 eller 711.

Det skal utføres autoritetskontroll av 730 mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Det skal utføres autoritetskontroll på navnedelen av 700, 710 og 711 mot BARE.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes i delfelt $a (finnes i autoritetsposten)

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l. Årstall for utstedelse av lov legges i delfelt $a

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.

$n – Nummer for del av verk (finnes i autoritetsposten)

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.

$p – Tittel for del av verk (finnes i autoritetsposten)

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk

$s – Versjon

Eksempler

730 02 $$a Grænlendinga saga
730 0# $$a Klassekampen (Oslo : 1969)

740 Bi-innførsel tittel (R)

Feltet benyttes for å registrere bi-innførsel (analytisk eller ikke analytisk) for verk som ikke har en opphavsperson eller –organisasjon (anonyme verk) og tittelen som skal registreres ikke er en standardtittel. Tittelen vil da være hentet fra dokumentet. Feltet benyttes også for å registrere andre titler enn den som er nevnt først i poster for samlinger som mangler felles tittel.

For bi-innførsler med forfatter (personlig eller korporativ), brukes feltene 700, 710 eller 711. Det skal utføres autoritetskontroll på navnedelen av 700, 710 og 711 mot BARE.

Mange av titlene som tidligere ble registrert i 740, vil i MARC 21 høre hjemme i 246.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Ukontrollert relatert eller analytisk tittel
$n – Nummer for del av verk
$p – Tittel for del av verk

Eksempel

100 1# $$a Ibsen, Henrik
245 13 $$a Et dukkehjem ; $$b Gjengangere $$c Henrik Ibsen
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$t [Gengangere]
740 02 $$a Gjengangere