6XX – Noter – Autoriteter

Oppdatert: 2016-04-08

6XX- noter:

6XX-noter finnes i en del konverterte poster. Slike noter kan bl.a. brukes for å skille to eller flere likelydende navn fra hverandre, og dette ikke kan gjøres på grunnlag av data registrert i 1XX- eller 3XX-felt.

667 – Note til internt bruk (R)

Feltet kan brukes til å gi informasjon som det ikke er definert et eget notefelt til. Det kan f.eks. være anvisninger til katalogisator om bruk av autoriteten.  Informasjon om en persons yrke registreres i felt 374 og arbeidsfelt/interesseområde i felt 372.

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notetekst

Eksempel

100 1# $$a Medvedev, Zhores A.
667 ##$$a Tidligere russisk, nå britisk, iflg. The International who’s who 1993/94

670 – Kilde for opplysningene (R)

Feltet kan brukes til å angi hvilken kilde som er konsultert for identifisering av autoriteten. Eksempler på kilder:

http://viaf.org/
http://orcid.org/

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Kilde for opplysningene i autoritetsposten
$u – URI. Lenke til kilden for opplysningene i $a.

Eksempel:

100 1# $$a Smith, Will
670 ## $$a Viaf $u http://viaf.org/viaf/106544330

672 – Tittel relatert til autoriteten (R)

Verktitler knyttet til autoriteten kan registreres hvis ønskelig. Feltet kan f.eks. brukes til å skille mellom likelydende navn ved å knytte dem til publiserte titler.

Indikatorer

Førsteindikator: #  – Udefinert

Andreindikator:  Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedtittel
$b – Resten av tittelen
$f – Årstall

Eksempel

100 1# $$a Smith, Will
672 ## $$a Net volume adjustment factor sampling standards and procedures $f 1998

678 – Biografiske eller historiske data(R)

Noten er ekstern og noteteksten skal derfor utformes med tanke på offentlig visning. Feltet kan brukes til informasjon som ikke passer i en mer spesialisert note. Informasjon om psevdonym kan registreres her.

Førsteindikator: #, 0 eller 1 er gyldige verdier. Vi bruker # for noter av typen «Gjelder fra 1994»

Andreindikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notetekst

Eksempler

110 2# $$a Telenor
678 ## $$a Gjelder fra 1994

Eksempel:

100 1# $$a Sandel, Cora
678 $$a Psevdonym for Sara Fabricius