5XX – Noter

Oppdatert: 2019-02-13

500 Generell note (R)

Brukes til noter som det ikke finnes noe definert felt for.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

500 ## $$a DVD i lomme

500 ## $$a Oversatt fra tysk

502 Avhandlinger, dissertaser og hovedoppgaver (R)

Feltet brukes til å registrere informasjon om akademiske avhandlinger, som masteroppgaver og doktoravhandlinger.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Det er mulig å legge de enkelte opplysningene i spesifiserte delfelt, men det er vanlig praksis å registrere hele teksten i delfelt $a.

Eksempler

502 ## $$a Masteroppgave i audiopedagogikk – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2012

502 ## $$a Avhandling (ph.d.) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2014

504 Bibliografi osv. (R)

Feltet brukes til å angi om det finnes en eller flere bibliografier, diskografier, filmografier og/eller bibliografiske referanser i dokumentet.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

504 ## $$a Bibliografi i b. 3
504 ## $$a Bibliografi: s. [602]-643
504 ## $$a “Eva Nordlands artikler og bøker”, s. 225-237

505 Innholdsnote (R)

Skrivemåte og tegnsetting i innholdsnoter framgår av Katalogiseringsregler (X.7B18, 13.3). I beriket spesifiseringsnivå skal det aktuelle ISBD-tegn kun registreres foran delfeltkode $t og $r. Innholdsnote på poster importert fra eksterne kilder kan ha skrivemåte og tegnsetting som avviker fra Katalogiseringsregler. Disse kan beholdes uendret.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst om fullstendighet i noten.

0 – Innhold:
1 – Ukomplett innhold:
2 – Av innholdet:
8 – Ingen fortekst genereres. Valgfri fortekst kan legges i $a.

Andreindikator: Spesifiseringsnivå i noten.

# – Enkelt. All informasjon registreres i delfelt $a.
0 – Beriket. De enkelte opplysningene legges i spesifiserte delfelt ($g, $r, $t).

Aktuelle delfelt

$a – Innhold.
(Når andreindikator = # legges all informasjon i $a.)

$g – Annen informasjon (R).
$r – Ansvarshavende (R).
$t – Tittel (R).

Eksempler

505 0# $$a Himmelvarden ; Hamar i hellom ; Solrenning ; Norske terningar

505 0# $$a B. 1 : En konges vei. B. 2 : Visdommens vei

505 0# $$a B. 1 : Vitenskapshistorie ; Bokhistorie. B. 2 : Bibliotekenes og bibliofiliens historie. B. 3 : Bokfremstillingens teknikk ; Forlagsvirksomhet og bokhandel

505 0# $$a Invensjon og koral / Eyvind Solås. Andante cantabile / Trygve Madsen. Kontinuum / Bjørn Kruse. Spill / Magne Hegdal. 4 miniatyrer for piano / Eivind Buene

505 00 $$t Himmelvarden ; $$t Hamar i hellom ; $$t Solrenning ; $$t Norske terningar

505 00 $$g B. 1 : $$t En konges vei $$g B. 2 : $$t Visdommens vei

505 00 $$g B. 1 : $$t Vitenskapshistorie ; $$t Bokhistorie $$g B. 2 : $$t Bibliotekenes og bibliofiliens historie $$g B. 3 : $$t Bokfremstillingens teknikk ; $$t Forlagsvirksomhet og bokhandel

505 00 $$t Invensjon og koral / $$r Eyvind Solås. $$t Andante cantabile $$r Trygve Madsen. $$t Kontinuum / $$r Bjørn Kruse. $$t Spill $$r Magne Hegdal. $$t 4 miniatyrer for piano $$r Eivind Buene

508 Ansvarsnote (R)

Feltet brukes til angivelse av ansvarshavende (personer/korporasjoner knyttet til verket), som ikke er utøvere eller rolleinnehavere, for eksempel musikkprodusenter.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

508 ## $$a Musikk: Leonard Bernstein.

508 ##$$a Produsent, Joseph N. Ermolieff ; regissør, Lesley Selander ; manus, Theodore St. John ; dirigent, Michel Michelet.

508 ##$$a Produsent, Amund Maarud

508 ## $$a Lydopptak transkribert av Alan Lomax.

511 Note for utøvere/deltakere (R)

Feltet brukes til angivelse av deltakere, rolleinnehavere, utøvere, fortellere, presentatører o.l.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

0 – Ingen fortekst genereres. Valgfri fortekst kan legges i $a.
1 – Rolleliste:

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

511 0# $$a Forteller: Per Aabel

511 0# $$a Liv Glaser, klaver

511 0# $$a Marie Forr Klåpbakken, fiolin, bratsj ; Truls Hval, elgitar, gitar, banjo ; Andreas Dahle Aagård, elgitar, gitar, mandolin ; Stian Joneidn, gitar ; Eirik Are Oanæs Andersen, elbass, kontrabass ; Danile Hovik, tangentinstrumenter, trekkspill, mandolin

511 1# $a Anne Baxter (Louise), Maria Pershy (Angela), Gustavo Rojo (Bill)

515 Særegenheter ved nummerering og utgivelse (R)

Feltet brukes til å beskrive særegenheter ved nummereringen av løpende ressurser.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

515 ## $$a Noen hefter mangler volumbetegnelse.

515 ## $$a Angivelsen av Ny serie fjernet fra årg. 11

515 ## $$a Ikke utgitt 1940-1945.

518 Dato/tidspunkt og sted for en hendelse (R)

Feltet brukes til å angi dato eller tidspunkt og sted for en hendelse for eksempel en musikkinnspilling, et opptak av en film, kringkasting av et program. Det er mulig å legge de enkelte opplysningene i spesifiserte delfelt, men det er vanlig praksis å registrere hele teksten i delfelt $a.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

518 ## $$a Innspilt: Trondheim : Brygga studio, desember 1992.

520 Sammendrag (R)

Feltet brukes til å beskrive et sammendrag eller annen generell informasjon om innholdet.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Sammendrag:
0 – Emne:
1 – Anmeldelse:
2 – Omfang og innhold:
3 – Abstrakt:
4 – Advarsel om innhold:
8 – Ingen fortekst genereres

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Sammendrag, etc.

Eksempler

520 ## $$a I denne boka gir forfatteren et portrett av norsk vedfyringstradisjon. Her er fakta om innkjøp av ved, stablemetoder, tørking og fyring. Den berører også skogskjøtsel, miljøaspekter, motorsaghistorie og ovner, samt møter med mennesker som har et særlig forhold til ved

520 2# $$a Inneholder også to nye noveller

520 4# $$a Inneholder brutale voldsskildringer

521 Målgruppenote (R)

Feltet kan bl.a. brukes til å angi aldersgrense for film.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Målgruppe:

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempel

521 ## $$a Aldersgrense 15 år

533 Note om reproduksjon (R)

Feltet brukes til opplysninger om reproduksjon når beskrivelsens hoveddel beskriver originalversjonen og opplysningene avviker.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Type reproduksjon.
$b – Sted for reproduksjon (R).
$c – Utgiver av reproduksjon (R).
$d – Dato for reproduksjon.

Eksempler

533 ## $$a Fotografisk opptrykk $$b Ann Arbor, Mich. $$c University Microfilms International $$d 2010

534 Original versjon (R)

Feltet brukes til opplysninger om originalversjon av et dokument som avviker fra opplysninger gitt i beskrivelsens hoveddel.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedinnførsel for originalversjon.
$b – Utgaveopplysning for originalversjon.
$c – Utgivelsesopplysninger for originalversjon.
$e – Fysisk beskrivelse av originalversjon.
$f – Serieopplysning for originalversjon (R).
$p – Fortekst i noten.

Eksempel       

534 ## $$p Opprinnelig utgitt: $$c Oxford : Clarendon Press, 1965

536 Finansieringsinformasjon (R)

Feltet kan forekomme i poster importert fra Bokbasen. Feltet skal ikke slettes.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempel

536 ## $$a Kulturfond

538 Systemdetaljer og filkarakteristika (R)

Feltet brukes til systemkrav og andre tekniske opplysninger om dokumentet. For internettressurser som er tilgjengelige via WWW er det ikke nødvendig med en slik note.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

538 ## $$a VHS
538 ## $$a Tilgang via FTP

546 Språknote (R)

Feltet brukes til opplysninger om språk og tegnsystem i dokumentet.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

546 ## $$a Tekst på engelsk, fransk og tysk

546 ## $$a Engelsk tale, valgbare undertekster på dansk, norsk og svensk

546 ## $$a Bortsett fra tittelen og “La Mer du Nord” er kartet på engelsk

555 Note om registre (R)

Feltet brukes til å angi hvilke årganger og/eller datoer som er dekket av et registerbind for løpende ressurser. Feltet brukes også til å angi hvor slike registre finnes. Registre kan være utgitt separat eller som del av et tidsskrifthefte.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Registre:
8 – Ingen fortekst genereres

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempel

555 8# $$a Har registre

555 8# $$a Register utgis separat i desember hvert år

555 ## $$a Vol. 1 (1925)-vol. 25 (1951) i vol. 26, no. 1

580 Note om bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser (R)

Feltet brukes for løpende ressurser når relasjonen mellom ressursene er så komplekse at lenkefeltene 760-787 ikke er nok for å vise relasjonen fullt ut. Brukes da sammen med 760-787. Se også 76x-78x Lenker/relasjoner (lenke her).

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

580 ## $$a Sammenslåing av: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 ; og AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013

580 ## $$a Slått sammen med: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014

588 Kilde for opplysningene (R)

I dette feltet registreres informasjon om kilde for opplysningene som kan være av interesse for andre som katalogiserer, for eksempel når tittel for en bok er hentet fra en annen kilde enn hovedkilden (2.7B3) eller når beskrivelsen av et periodikum ikke har første nummer som kilde (12.7B23). For elektroniske ressurser skal kilde for opplysningene alltid angis her (9.7B3, 9.7B22).

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Ingen fortekst genereres
0 – Beskrivelsen bygger på:
1 – Siste konsulterte nummer:

Andreindikator: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbilde (sett 26. mai 2015)

588 ## $$a Omslagstittel

588 0# $$a Vol. 1, no. 3 (Aug. 1999); tittel fra omslaget

588 1# $$a 2001, 3