4XX-5XX – Henvisninger – Autoriteter

Oppdatert: 2017-10-18

4XX – Se-henvisninger

Det lages se-henvisninger fra navneformer som ikke er valgt i 1XX-feltet.  Se-henvisninger lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre henvisninger lages etter behov.

Se-henvisninger registreres etter samme retningslinjer som navneformene i 1XX-feltet.

Hvis man ønsker å registrere ikke-latinske former av navnet, skal de registreres som se-henvisninger. (For autoritetsposter brukes ikke 880-feltet, slik vi gjør det i bibliografiske poster.)

Eksempler

100 1# $$a Damgaard, Niels
400 1# $$a Damgård, Niels

100 1# $$a Murakami, Haruki
400 1# $$a 村上, 春樹

5XX – Se-også-henvisninger

Se-også-henvisninger viser mellom to autoriserte poster, når begge kan brukes i bibliografiske poster. For eksempel en korporasjon som skifter navn, eller en person som skriver både under virkelig navn og psevdonym.

Se-også-henvisninger registreres etter samme retningslinjer som navneformene i 1XX-feltet. I tillegg må det også legges inn en ID ($0) i 5XX. Denne ID’en finnes i 035 på den posten det henvises fra.

Eksempel

110 2# $$a Telemarkreiser
410 2# $$a Telemark reiser
510 2# $$a Visit Telemark $$0 1453736117005
678 ## $$a Gjelder til 2013

110 2# $$a Visit Telemark
510 2# $$a Telemarkreiser $$0 (NO-TrBIB)90697414
678 ## $$a Gjelder fra 2013