3XX – Fysisk beskrivelse, o.l.

Oppdatert: 2019-05-06

300 Fysisk beskrivelse (R)

Feltet brukes til beskrivelse av fysiske detaljer som omfang, illustrasjoner, format o.l.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Omfang: antall fysiske sider, bind, kassetter, spilletid o.l.

$b – Andre fysiske detaljer som illustrasjoner, avspillingshastighet o.l. (Husk også kodene i 007 og 008, f.eks. illustrasjoner i 008/18-21 og avspillingshastighet i 007/03).

$c – Format: enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter. (Ikke obligatorisk, men skal ikke slettes om det finnes på posten).

$e – Bilag: medfølgende materiale. Beskrivelse av bilag kan evt. legges i parenteser.

Eksempler

300 ## $$a 412 s. $$b ill. $$e 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)
300 ## $$a 1 b. (flere pag.)
300 ## $$a 1 DVD-video (91 min) $$b lyd, s./h.
300 ## $$a 1 partitur (56 s.)

306 Spilletid (NR)

Feltet kan brukes til å registrere opplysninger om eksakt spilletid for et lydopptak, videoopptak e.l. eller oppgitt spilletid i et musikktrykk eller -manuskript. Spilletid angis i formen ttmmss.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a (R) – Spilletid.

Eksempel

306 ## $$a 010523
[1 time, 5 minutter og 23 sekunder]

310 Gjeldende periodisitet (NR)

Her registreres opplysninger om gjeldende utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Gjeldende utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for når utgivelsesfrekvensen begynte å gjelde.

Eksempler

310 ## $$a 2 nr. pr. måned $$b 2001-
310 ## $$a Årlig $$b 1983-

321 Tidligere periodisitet (R)

Her registreres opplysninger om tidligere utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Tidligere utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for tidligere utgivelsesfrekvens.

Eksempel

321 ## $$a 6 nr. pr. år $$b 1950-1961

336 Innholdstype (R)

Feltet forekommer i poster importert fra Bokbasen og skal ikke slettes. Bibliotekene i konsortiet skal ikke registrere dette feltet.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for innholdstype.
$b – Kode for innholdstype.

Eksempel

336 ## $$a text $$b txt

337 Medietype (R)

Feltet forekommer i poster importert fra Bokbasen og skal ikke slettes. Bibliotekene i konsortiet skal ikke registrere dette feltet.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for medietype.
$b – Kode for medietype.

Eksempel

337 ## $$a unmediated $$b n

338 Bærertype (R)

Feltet forekommer i poster importert fra Bokbasen og skal ikke slettes. Bibliotekene i konsortiet skal ikke registrere dette feltet.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for bærertype.
$b – Kode for bærertype.

Eksempel

338 ## $$a volume $$b nc

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser (R)

Her registreres kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser for periodika. Her noteres også opphør av periodika.

Indikatorer

Førsteindikator: Datoformat

0 – Normalisert form.
1 – Ikke normalisert form.

Andreindikator: # (Udefinert).

Aktuelle delfelt

$a – Kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser.
$z – Kilde for informasjonen i delfelt $a. Brukes bare når første indikator er 1.

Eksempler

362 0# $$a Årg. 1, nr. 1 (1977)-
362 0# $$a Vol. 1 (1980)-vol. 8 (1987)
362 1# $$a Startet med 1962/64 $$z New serial titles

380 Verkets form (R)

Feltet brukes bl.a. for musikk, til å registreres betegnelse fra listen «Komposisjonstype og sjanger».

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Verkets form / Komposisjonstype og sjanger. Term hentes fra mappe “Komposisjonstype og sjanger” i Emneord for musikk.

$2 – Kilde for term. Liste over koder: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. Emneord for musikk har kode emnmus.

Eksempel

380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

382 Besetning (R)

Feltet brukes til musikk for å angi besetning.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst

# – Udefinert.
0 – Besetning.
1 – Delvis besetning.

Andreindikator: Indeksering

# – Informasjon mangler.
0 – Indekseres ikke.
1 – Indekseres.

Aktuelle delfelt

Term for besetning, instrument, etc. hentes fra Emneord for musikk

$a (R) – Besetning.
$b (R) – Solist.
$d (R) – Kompletterende instrument.
$e (R) – Antall ensembler av samme type i nærmest foregående delfelt. (Må registreres selv om det er bare ett.)
$n (R) – Antall instrument/utøvere i nærmest foregående delfelt.
($p (R) – Alternativ besetning.) Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet. Alternative besetninger registreres i separate 382-felt.
$s – Totalt antall utøvere.
$v (R) – Note.
$2 – Kilde for term. Emneord for musikk har kode: emnmus

Eksempel

382 01 $$a Trompet $$n 2 $$a Trombone $$n 2 $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Orkester $$e 1 $$2 emnmus

385 Målgruppe (R)

Her registreres opplysninger om ressursens målgruppe basert på alder eller for spesielle målgrupper uavhengig av alder.

Feltet brukes av Nasjonalbiblioteket men kan også brukes av andre bibliotek ved behov.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$b – Kode for målgruppe.
$m – Demografisk gruppe.
$2 – Kilde. Liste over koder:
https://www.loc.gov/standards/sourcelist/target-audience.html

Eksempel

385 ## $$m Age group $$b a $$2 nortarget
385 ## $$m Specialized group $$b tc $$2 nortarget