1XX – Ordningsord _ Autoriteter

Oppdatert: 2019-04-05

100 Personnavn (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn. Her registreres den navneformen personen er kjent under.

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn.

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.

$d – Årstall for fødsel, død, etc.

$q – Mer fullstendig form av navnet enn det som ligger i delfelt $a.

Eksempler

100 0# $$a Augustinus Cantuariensis $$c helgen, biskop av Canterbury
100 0# $$a Maria $$b II $$c dronning av England $$d 1662-1694
100 0# $$a Yrsa Sigurðardóttir
100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906
100 1# $$a Gunnarsen, Per Oskar $$d 1965-
100 1# $$a Curien, P.-L. $$q (Pierre-Louis)
100 3# $$a Hanover $$c dynastiet

 110 Korporasjonsnavn (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn.
$b – Underavdeling

Eksempel

110 1# $$a Trondheim
110 2# $$a Det norske arbeiderparti
110 2# $$a De Forente nasjoner $$b Arbeidsgruppen for urfolksspørsmål
110 2# $$a Dimmu Borgir (musikkgruppe)

111 Konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Konferansens, møtets eller utstillingens navn.

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form. Registreres kun for enkeltstående begivenheter og gjentagende arrangementer som ikke veksler mellom flere arrangementssteder.

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet. Registreres kun for enkeltstående begivenheter.

Eksempler

111 2# $$a Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære
111 2# $$a Verdensmesterskapet i fotball
111 2# $$a 1700-tallets lærdomsmiljø – Knud Leem og det samiske (seminar) $$c Trondheim $$d 2002

130 – Standardtittel  (NR)

For periodika brukes standardtittel for å få angitt elementer som skiller likelydende titler. En forklarende tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, registreres i parentes, etter standardtittelen, i $a.

Praksis i BIBSYS har vært at vi kun har registrert delfeltene $a, $n og $p i autoritetsposten. Øvrige delfelt er blitt registrert i den bibliografiske posten. MARC21 åpner for at flere delfelt kan registreres i autoritetsposten, men inntil konsekvensene av dette er vurdert, anbefaler vi å følge tidligere praksis.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.

$n – Nummer for del av verk.

$p – Tittel for del av verk.

Eksempler

130 #0 $$a Bibelen $$p NT $$p Luk.
130 #0 $$a Rapport (Rogalandsforskning : trykt utg.) $$p SPS

148  – Kronologisk emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter utsatt.

150 – Generelt emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter utsatt.

151 – Geografisk navn som emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter utsatt.

155 – Genre/Form (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter utsatt.