1XX – Hovedordningsord

Oppdatert: 2019-01-04

100 – Hovedordningsord personnavn (NR)

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under person.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Enkelte av delfeltene nevnt nedenfor, er en del av navneformen som finnes i autoritetsposten i BARE (når det er påkrevd etter Katalogiseringsregler), andre delfelt må legges til i den bibliografiske posten. Delfelt $4 er ikke en del av den autoriserte navneformen.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn.

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.

$d – Årstall for fødsel, død, etc.

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom person og dokument angis med en kode.

Liste over koder: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html

Eksempler

100 0# $$a Augustinus Cantuariensis $$c helgen, biskop av Canterbury $$4 aut
100 0# $$a Yrsa Sigurðardóttir $$4 aut
100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$4 aut
100 1# $$a Nyhus, Svein $$d 1962- $$4 aut $$4 ill
100 1# $$a Gunnarsen, Per Oskar $$d 1965- $$4 aut
100 3# $$a Mowinckel $$c slekten

110 – Hovedordningsord korporasjonsnavn (NR)

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under korporasjon. Det benyttes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Enkelte av delfeltene nevnt nedenfor, er en del av navneformen som finnes i autoritetsposten i BARE (når det er påkrevd etter Katalogiseringsregler), andre delfelt må legges til i den bibliografiske posten. Delfelter som ikke er en del av den autoriserte navneformen er: $4.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn

$b – Underavdeling

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom korporasjon og dokument angis med en kode
hvis mulig. Liste over koder: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html

Eksempel

110 2# $$a Det norske arbeiderparti $$4 aut
110 1# $$a Trondheim

111 – Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (NR)

Feltet benyttes når hovedinnførsel er under konferanse, møte, utstilling etc. Her legges konferansens navn, evt. delkonferansens navn med biinnførsel på hovedkonferansens navn. Hvis en konferanse er innført som underordnet ledd under en offentlig myndighet eller en annen korporasjon, brukes felt 110.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Delfelt $a – navn vil alltid finnes i autoritetsposten i BARE. For enkeltstående begivenheter kan også andre delfelt $c og $d være del av navneformen i autoritetsposten. For konferanser osv. som opptrer periodisk må alle aktuelle delfelt utenom $a legges til i den bibliografiske posten.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt.
Stedsnavnet oppføres i norsk form.

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis
årstallet.

$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske
tall.

$4 – Relasjonskode brukes hvis mulig.  Liste over koder:
http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html

Eksempel

111 2# $$a Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære $$c Leikanger $$d 1978
$$n 14

130 – Hovedordningsord standardtittel (NR)

Feltet brukes når standardtittel er hovedinnførsel. Tittelen, slik den forekommer i publikasjonen, legges i felt 245 $a.

For periodika brukes dette feltet for å få angitt elementer som skiller likelydende titler. En forklarende tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, registreres i parentes, etter standardtittelen, i $a.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Enkelte av delfeltene nevnt nedenfor, er en del av navneformen som finnes i autoritetsposten i BARE (når det er påkrevd etter Katalogiseringsregler), andre delfelt må legges til i den bibliografiske posten. Delfelter som ikke er en del av den autoriserte navneformen er: $d, $f, $k, $l, $m, $o, $r og $s.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske
standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i
standardtittelfeltet.

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.

$n – Nummer for del av verk.

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.

$p – Tittel for del av verk.

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.

$s – Versjon

Eksempler

130 0# $$a Bibelen $$f 1973 $$l Norsk $$p NT $$p Luk $$k Utvalg
130 0# $$a Rapport (Rogalandsforskning : trykt utg.) $$p SPS
130 0# $$a Bernkonvensjonen $$d 1886
130 4# $$a Det nye (ukeblad)