008 – Generelt

Oppdatert 2015-11-18

Kontrollfeltet 008 er posisjonsbestemt og inneholder en lang rekke viktige koder. Eksempler på disse er utgivelsesdato, utgivelsesland, språk og spesielle innholdskoder. Feltet består både av koder som er felles for alle materialtyper og koder som er spesielle for de ulike materialtypene (avhengig av hva som ligger i LDR). Ved redigering i Alma skal hele feltet åpnes i Form Editor. Herfra velges verdiene fra faste lister.

Pos. 00-17 og 35-39 gjelder alle materialtyper

Pos. 18-34 gjelder spesifikke materialtyper: Bøker, Løpende ressurser, Musikk, Kart, Visuelt materiale, Blandet materiale og Maskinlesbare filer. (Se nærmere forklaring).

Sammenhengen mellom LDR og 008/18-34 er som følger:
(Bøker og løpende ressurser er avhengige av verdier i både posisjon 6 og 7. De andre er avhengige kun av posisjon 6.)

Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = a, c, d, eller m: Bøker
Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = b, i, eller s: Løpende ressurser
Hvis LDR/06 = t: Bøker
Hvis LDR/06 = c, d, i, eller j: Musikk
Hvis LDR/06 = e, eller f: Kart
Hvis LDR/06 = g, k, o, eller r: Visuelt materiale
Hvis LDR/06 = m: Maskinlesbare filer
Hvis LDR/06 = p: Blandet materiale