008 – Visuelt materiale

Oppdatert: 2015-11-13

Kodene brukes for visuelt materiale (både levende bilder og stillbilder), kombidokument og tredimensjonale gjenstander.

008/18-20 – Spilletid for film og videoopptak

Spilletid angis som heltall fra 1 til 999. Spilletid på under 3 siffer skal høyrejusteres og ubrukte posisjoner skal inneholde 0. Spilletid over 999 angis som 000.

Aktuelle koder

000 – Spilletiden er mer enn 999 minutter
001-999 – Spilletid i minutter
nnn – Ikke relevant (f.eks. om ressursen ikke er en video eller film)
— – Ukjent spilletid
||| – Ingen forsøk på å kode

Eksempel, hvis spilletiden er på 52 minutter:

008/18-20       052
300 ## $a1 filmspole (52 min.)

008/21 – Udefinert

Både # (blank) og | Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/22 – Målgruppe

Barne- og ungdomslitteratur skal ha koden: j – Juvenile. Alt annet får enten # (blank) eller | – Ingen forsøk på å kode.

008/23-27 – Udefinert

Både # (blank) og | Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/28 – Offentlig publikasjon

Her registreres en kode som angir om dokumentet er en offentlig publikasjon. Det finnes mange spesifikke koder, og bruken av disse på norsk materiale er under utredning.

Vi bruker koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Materialform

Bruk koden # (blank) hvis ingen andre passer. Elektroniske dokumenter som er tilgjengelige via et nett skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk (Brukes ikke)
| – Ingen forsøk på å kode

008/30-32 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33 – Materialtype

Aktuelle koder

a – Original kunst
b – Sett (en kombinasjon av deler fra to eller flere kategorier)
c – Reproduksjoner av kunst
d – Diorama (tredimensjonal modell av en scene skapt ved å plassere objekter foran en todimensjonal bakgrunn)
f – Filmstripe
g – Spill
i – Film
k – Grafikk
l – Teknisk tegning
m – Spillefilm
n – Diagrammer
o – Billed-/ord-/symbolkort
p – Objektglass
q – Modell
r – Realia, tredimensjonal gjenstand som ikke dekkes av andre koder
s – Lysbilde
t – Transparent
v – Videoopptak
w – Leketøy
z – Annet
| – Ingen forsøk på å kode

008/34 – Teknikk

Kode for å angi hvilken teknikk som er brukt for å skape bevegelse i filmer/videoopptak.

Aktuelle koder

a – Animasjon
c – Animasjon og levende bevegelse
l – Levende bevegelse
n – Ikke anvendbar (Brukes for annet enn film og video)
u – Ukjent
z – Annen teknikk
| – Ingen forsøk på å kode (Brukes hvis man ikke ønsker å angi teknikk)