008 – Musikk

Oppdatert: 2016-06-22

008/18-34 – Musikk

Gjelder både musikktrykk, musikkmanuskripter, innspilt musikk og andre typer lydopptak, f.eks lydbøker (se spesielt posisjonene 30-31). De fleste av posisjonene er relevante bare for musikktrykk eller manuskripter.

008/18-19 – Komposisjonstype

Vi benytter: || – Ingen forsøk på å kode.

Denne koden skal ikke endres. Komposisjonstype skal registreres i felt 380 med termer fra «Emneord for musikk». Se: http://bergenbibliotek.no/musikk/emneord-for-musikk/

008/20 – Format

Disse kodene indikerer fysisk beskrivelse av et musikktrykk eller musikkmanuskript, f.eks. direksjonsstemme for klaver. Kodene gjelder for trykt musikk og manuskripter, og tilsvarer betegnelser brukt i Katalogiseringsreglene (5.5B1), hvor innholdet i kodene er definert i ordforklaringene. Hvis dokumentet består av ett eller flere partiturer sammen med annet notemateriale, f.eks. en eller flere stemmer, registreres bare kodene for partituret.

Kodene i MARC21 har vist seg vanskelig å overføre til norsk, og gjengis derfor i originalt språk her. Norsk oversettelse av koder som også finnes i Normarc, er lagt i parentes. For nærmere forklaring av kodene, se: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html

a – Full score (Partitur)
b – Full score, miniature or study size (Studiepartitur)
c – Accompaniment reduced for keyboard (Klaverpartitur)
d – Voice score with accompaniment omitted (Korpartitur)
e – Condensed score or piano-conductor score (Particell eller direksjonsstemme for klaver/fiolin o.l.)
g – Close score (Enhetspartitur)
h – Chorus score
i – Condensed score
j – Performer-conductor part
k – Vocal score
l – Score
m – Multiple score formats (Forskjellige typer partitur)
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
z – Annet enn partitur
| – Ingen forsøk på å kode

008/21 – Stemmer

Aktuelle koder

# – Ingen stemmer vedlagt eller ikke spesifisert
d – Instrumental and vocal parts (Stemmer)
e – Instrumental parts (Stemmer)
f – Vocal parts (Stemmer)
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
| –Ingen forsøk på å kode

008/22 – Målgruppe

Barne- og ungdomslitteratur skal ha koden: j – Juvenile. Alt annet får enten # (blank) eller | (Ingen forsøk på å kode.)

008/23 – Materialform

Trykte dokumenter skal ha # (blank). Elektroniske musikktrykk skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk
| – Ingen forsøk på å kode

008/24-29 – Ledsagende materiale

Koden brukes bare når en vesentlig del av det ledsagende materiale er av den aktuelle typen. Ellers brukes # – Intet ledsagende materiale.

Inntil seks koder kan registreres.

Aktuelle koder

# – Intet ledsagende materiale
a – Diskografi
b – Bibliografi
c – Verksfortegnelse
d – Libretto eller tekst
e – Biografi over komponist eller forfatter
f – Biografi over utøver eller bakgrunnsmateriale om gruppen
g – Tekniske og/eller historiske opplysninger om instrumentene
h – Tekniske opplysninger om fremførelsen
i – Historiske opplysninger
k – Etnologiske opplysninger
r – Instruksjonsmateriale
s – Noter eller partitur i et annet format enn hoveddokumentet
z – Annet ledsagende materiale
| – Ingen forsøk på å kode

008/30-31 – Innhold på lydopptak

Koden brukes til å beskrive hva slags litterær tekst det er i lydopptaket. Inntil to koder kan registreres. Dersom det er aktuelt å beskrive dokumentet med mer enn to koder, registreres bare de to viktigste kodene. Hvis bare en kode er aktuell, registreres # i pos. 31. (Dvs. at i pos. 31 betyr ikke # musikkopptak.).

F.eks.:
Musikkopptak: ##
Lydbok, skjønnlitteratur: f#

Aktuelle koder

# – Musikkopptak
a – Selvbiografier
b – Biografier
c – Konferansepublikasjoner
d – Drama
e – Essays
f – Skjønnlitteratur (romaner, noveller)
g – Rapporter, referater
h – Historiske fortellinger
i – Undervisning
j – Språkundervisning
k – Komedier
l – Foredrag, taler
m – Memoarer
n – Ikke anvendbar
o – Eventyr
p – Dikt
r – Fremføring av alle typer ikke-musikalske produksjoner
s – Lyder (f.eks. fuglelyder)
t – Intervjuer
z – Andre typer innhold
| – Ingen forsøk på å kode

008/32 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33 – Transponering og arrangementer

Koden kan brukes når hele, eller deler av verket er en transposisjon og/eller et arrangement av et annet verk.

Aktuelle koder

# – Er ikke et arrangement eller transponering
a – Transponering
b – Arrangement
c – Både transponering og arrangement
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
| – Ingen forsøk på å kode

008/34 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.