Verktøykasse for katalogisering

Denne verktøykassa blir ikke lenger oppdatert og den går ut av bruk fra den 1. oktober 2020.
Ny verktøykasse for RDA-katalogisering finnes her: https://rdakatalogisering.unit.no/

forsidebilde
Oppdateringer:

MARC 21 Bibl – 856 (2020-04-21)
MARC 21 Bibl – 20X-24X (2019-06-04)
Musikk – Lydopptak (2019-05-23)
Katalogkontakter (2019-04-30)
RDA – lenke til NB’s nettsider (2019-04-25) NY
Data- og videospill (2019-03-04) NY
Relasjonskoder – Veiledning (2019-03-09) NY
Relasjonskoder – Liste over koder (2019-03-09)
MARC 21 Bibl – 3XX (2019-04-12)
MARC 21 Aut – 1XX (2019-04-05)
RDA QA (2019-02-14) NY
Bibliografisk registrering – Musikk – lydopptak (2019-01-23)
MARC 21 Aut – Registrering (NY)
MARC 21 Aut – 111 (2019-01-17)
Klassifikasjon
MARC 21 Bibl – 20X-24X (2019-01-18)
MARC 21 Bibl – 70X-75X (2019-01-04)
MARC 21 Bibl – 1XX (2019-01-04)