katalogisering.bibsys.no finnes ikke lenger

Verkt√łykassa gikk ut av bruk fra den 1. oktober 2020.
Ny verkt√łykasse for RDA-katalogisering finnes her: https://rdakatalogisering.unit.no/.