Musikktrykk – Eksempler

Oppdatert: 2015-10-26

Eksempel 1

Registrering av partitur og stemmer (300 $a $e)
Bruk av besetningsfelt (382 – tidligere 658 i BIBSYS-MARC)
Edisjonsnummer (028, 500)
Musikktrykkets fysiske presentasjon (254)

LDR        00881ncm#a22######u#4500
001        999615753104702201
005        20080822095615.0
007       qu
008        ######s1992####no|||||||||||||||||zxx|
028 33  $$a N.M.O. 10606 $$b Norsk musikkforlag
082 74 $$a 785.9195 $$2 4/nor
100 1# $$a Johansen, Bertil Palmar $$d 1954- $$0 (NO-TrBIB)x06059478 $$4 cmp
245 10 $$a Boreas : $$b for brass quintet $$c Bertil Palmar Johansen $$h [musikktrykk]
254 ## $$a Partitur
260 ## $$a Oslo $$b Norsk musikkforl. $$c 1992
300 ## $$a 1 partitur (37 s.) $$c 31 cm $$e stemmer
382 #1 $$a Tuba $$a Trombone $$a Horn $$a Trompet $$n 2 $$s 5 $$2 emnmus
490 1# $$a Play brass
500 ## $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 10606
830 #0 $$a Play brass

Kommentar:

Når et musikktrykk har stemmer som bilag (5.5E) angis dette som beskrevet i 1.5E. Bruk punkt d) dvs. opplysningen angis på slutten av den fysiske beskrivelsen. Vi tar ikke med antallet her, men kun ordet ‘stemmer’ (300 $$e). Antall stemmer angis i beholdningsposten.

Musikktrykkets fysiske presentasjon er valgfri for BIBSYS-konsortiet (5.3).

Vi bruker standardtittel for klassiske verk, men ikke når en evt. standardtittel vil bli nøyaktig lik tittel i 245, som i dette tilfellet. Ved tvil om hva som skal stå i 245 $a, bruk 5.1B1

Edisjonsnummer (5.4D2) legges i 028, førsteindikator = 3. I tillegg legges note i 500, nummeret registreres slik det står i dokumentet etter betegnelsen ‘Edisjonsnummer:’ (5.7B19). Når note lages manuelt skal andreindikator i 028 være 3.

Eksempel 2

Standardtittel med spesiell materialbetegnelse (240, 300)
Tittel kjent på flere språk (240, 245, 740)
Registrering av komposisjonstype (380 – tidligere 652 i BIBSYS-MARC)
Edisjonsnummer og platenummer (028, 500)
Musikktrykkets fysiske presentasjon (254)

LDR        00986ncm#a22######u#4500
007       qu
008        ######s1939####xx#||||||||||||||||mul|d
028 33  $$a Edition Peters nr 4472
028 23  $$a 11432
041 ##  $$a ger $$a ita
045 0#  $$b d1786
100 1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$4 cmp
240 13  $$a Le nozze di Figaro $$l Italiensk & tysk $$s Klaverpartitur
245 14  $$a Die Hochzeit des Figaro : $$b komische Oper in vier Akten $$c W.A. Mozart ; Deutsche Bearbeitung nach der Überlieferung und dem Urtext von Georg Schünemann ; Klavierauszug von Kurt Soldan $$h [musikktrykk]
254 ## $$a Klavierpartitur
260 ## $$a Leipzig $$b Peters $$c cop. 1939
300 ## $$a 1 klaverpartitur (328 s.)
380 ## $$a Operaer $$2 emnmus
500 ## $$a Platenummer: 11432
500 ## $$a Edisjonsnummer: Edition Peters 4472
700 1#  $$a Schünemann, Georg $$0 (NO-TrBIB)x90268398
700 1# $$a Soldan, Kurt

Kommentar:
Her er standardtittel brukt, fordi det er et klassisk verk med titler som kan gjengis på ulike språk.
‘Le Nozze di Figaro’ – komponistens originaltittel er brukt, på det språket komponisten benyttet (25.27A). Tittel fra publikasjonen (tysk) legges i 245 $$a.

Musikktrykkets fysiske presentasjon (254) gjengis slik det finnes i hovedkilden for opplysningene (5.3).

Komposisjonstype legges i 380, term for kilde i $2 (‘emnmus’) for ‘Emneord for musikk’.

Edisjonsnummer – hvis nummeret er innledet med en forkortelse, et ord eller uttrykk som betegner et forlag, gjengis denne forkortelsen, dette ordet eller uttrykket som en del av nummeret (5.7B19).
Platenummer har egen førsteindikator (= 2) i 028

Eksempel 3

Antologi der innholdet analyseres
Innholdsnote og tittel i bi-innførselen på komponist (505, 700 $a $t)
Parallell undertittel

LDR        02965ncm#a22######u#4500
007       qu
008        ######s2004####xx#||||||||||||||||mul|d
024 2#  $$a M-2610-1798-5
028 33  $$a M-H 3131
041 ##  $$a eng $$a nob
082 74  786.20904 $$2 5/nor
245 00  $$a Pianomusts : $$b 10 komposisjoner av norske samtidskomponister beregnet for pianister på mellomstadiet $$h [musikktrykk]
246 31  $$b 10 compositions of Norwegian contemporary composers, for students on the intermediate level
260 ##  $$a Oslo $$b Musikk-Huset $$c cop. 2004 $$f Oslo sats, repro og montasje
300 ##  $$a 79 s. $$c 30 cm
382 #1  $$a Klaver $$s 1 $$2 emnmus
500 ## $$a Edisjonsnummer: M-H 3131
500 ##  $$a For klaver
500 ##  $$a Forord av Einar Steen- Nøkleberg og Tori Stødle
500 ## $$a Også med engelsk parallell undertittel: 10 compositions of Norwegian contemporary composers, for students on the intermediate level
505 0#  $$a Rag-sonata / Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Moments / Ketil Vea. Invensjon og koral / Eyvind Solås. Andante cantabile / Trygve Madsen. Kontinuum / Bjørn Kruse. Spill / Magne Hegdal. 4 miniatyrer for piano/ Eivind Buene. Dyriske stykker / Wolfgang Plagge. Vent! / Synne Skouen. Intermezzo / Terje Bjørklund
700 1#  $$a Steen-Nøkleberg, Einar $$d 1944- $$4 aui
700 1#  $$a Stødle, Tori $$4 aui
700 12  $$a Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup $$d 1973- $$t Rag-sonata $$4 cmp
700 12  $$a Vea, Ketil $$d 1932- $$t Moments $$4 cmp
700 12  $$a Solås, Eyvind $$d 1937-2011 $$t Invensjon og koral $$4 cmp
700 12  $$a Madsen, Trygve $$d 1940- $$t Andante cantabile $$4 cmp
700 12  $$a Kruse, Bjørn $$d 1946- $$t Kontinuum $$4 cmp
700 12  $$a Hegdal, Magne $$d 1944- $$t Spill $$4 cmp
700 12  $$a Buene, Eivind $$d 1973- $$t 4 miniatyrer for piano $$4 cmp
700 12  $$a Buene, Eivind $$d 1973- $$t Fire miniatyrer for piano $$4 cmp
700 12  $$a Plagge, Wolfgang $$d 1960- $$t Dyriske stykker $$4 cmp
700 12  $$a Skouen, Synne $$d 1950- $$t Vent $$4 cmp
700 12  $$a Bjørklund, Terje $$d 1945- $$t Intermezzo $$4 cmp

Kommentar:
Dette er en antologi med pianostykker der innholdet analyseres. Det lages ikke i-analytter, men innholdsnote og analytiske bi-innførsler på alle enkeltverk med egne titler som finnes i dokumentet (5.7B18 og 21.30M).

Dette er pr. definisjon ikke et partitur, derfor skrives bare sidetall i 300.

Dette er instrumentalmusikk, men heftet inneholder såpass mye biografisk informasjon om komponistene (på norsk og engelsk) at det er lagt på språkkoder i 041. Når flere enn en språkkode registreres, settes «mul» (multiple languages) i 008 posisjon 35-37, og kodene for de enkelte språk legges i 041.

Eksempel 4

Utforming av standardtittel når ikke hele verket er representert i dokumentet, og når verket er
arrangert (240)
Valg av ordningsord (100)
Innholdsnote med titler og bi-innførsel på verk (505, 740)

LDR        00938ncm#a22######u#4500
007       qu
008        ######s1988####xx#||||||||||||||||nno|d
028 33  $$a N.M.O. 10106
082 74  $$a 782.542 $$2 5/nor
100 1#  $$a Grieg, Edvard $$d 1843-1907
240 10  $$a Haugtussa $$n op 67 $$m sang, klaver $$o arr. $$k Utvalg
245 10  $$a Haugtussa : $$b op. 67 : 3 songar arrangert for blanda kor $$c av Steinar Eielsen ; [musikk:] Edvard Grieg ; [tekst: Arne Garborg] $$h [musikktrykk]
260 ##  $$a Oslo $$b Norsk musikkforl. $$c cop. 1988
300 ##  $$a 1 partitur (18 s.) $$c 30 cm
382 01  $$a Blandet kor $$2 emnmus
500 ## $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 10106
505 0#  $$a Veslemøy ; Møte ; Vond dag
700 1#  $$a Eielsen, Steinar $$d 1948- $$4 arr
700 1#  $$a Garborg, Arne $$d 1851-1924 $$4 aut
740 0#  $$a Veslemøy
740 0#  $$a Møte
740 0#  $$a Vond dag

Kommentar:
Standardtittel er utformet for hele verket, selv om dokumentet bare inneholder 3 sanger fra Haugtussa (25.32A).

Ved katalogisering av musikktrykk velges komponistnavnet som hovedinnførsel, her Edvard Grieg. (21.1A1-2). Bi-innførsel på Arne Garborg.

Innholdsnote og bi-innførsel på Garborgs sanger.

Eksempel 5

Analysert verk med standardtittel (240)
Bi-innførsler med standardtitler (700 $t)
Innholdsfortegnelse (505 + 740)
Spesiell materialbetegnelse, stemmer (300)

LDR        03058ncm#a22######u#4500
007       qu
008        ######s1990####xx#|||||||||||||||und|d
024 2#  $$a M-006-45545-4
024 2#  $$a 979-0-006-45545-4
028 33  $$a BA 4750
100 1#  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$4 cmp $$0 (NO-TrBIB)x90059613
240 10  $$a Kvartetter $$m strykere $$k Utvalg
245 14  $$a Die zehn berühmten Streichquartette =$b the ten celebrated string quartets $$c W. A. Mozart ; herausgegeben von Ludwig Finscher $$h [musikktrykk]
246 31  $$a The ten celebrated string quartets
250 ##  $$a Urtext der neuen Mozart-Ausgabe
260 ## $$a Kassel $$b Bärenreiter $$c cop. 1990
300 ##  $$a Stemmer
382 01  $$a Cello $$a Bratsj $$a Fiolin $$n 2 $$s 4 $$2 emnmus
490 1#  $$a Bärenreiter Urtext
500 ## $$a Edisjonsnummer: BA 4750
505 0#  $$a Quartett in G, KV 387 ; Quartett in d, KV 421 (417b) ; Quartett in B, KV 458 ; Quartett in Es, KV 428 (421b) ; Quartett in A, KV 464 ; Quartett in C, KV 465 ; Quartett in D, KV 499 ; Quartett in D, KV 575 ; Quartett in B, KV 589 ; Quartett in F, KV 590 ; KV 387, KV 421, KV 458, KV 424, KV 464, KV 465, KV 499, KV 575, KV 589, KV 590
700 1#  Finscher, Ludwig $$4 edt $$0 (NO-TrBIB)x90252507
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 387 $$r G-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 421 (417b) $$r d –moll]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 458
$$r B-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 428 (421b) $$r Ess-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 464
$$r A-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 465
$$r C-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 499
$$r D-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 575
$$r D-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 589
$$r B-dur]
700 12  $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t [Kvartetter $$m strykere $$n K. 590
$$r F-dur]
830 #0  $$a Bärenreiter Urtext
740 Ten celebrated string quartets

Kommentar:
Standardtittel fordi verket har en komposisjonstype som tittel. Norsk navneform på komposisjonstypen i flertallsform når standardtittel utformes (25.27B).

Varianttittel (246), andreindikator: 1= parallelltittel.

Note for å spesifisere innhold (505). Det er laget analytiske bi-innførsler for innholdet (21.30M).