E-bøker

Oppdatert: 2016-08-31

Katalogisering

E-bøker og andre tekstlige monografier i elektronisk form beskrives etter kapittel 2 og kapittel 9 i Katalogiseringsregler.

Gratisressurser

Lenke til fulltekst for gratisressurser kan lages v.hj.a. 856 på bibliografisk post.

Ressursen blir synlig lokalt i Oria når MARC-felt 856 har $z Gratis.

For å gjøre posten søkbar i egen IZ i Alma kan man registrere 999 ## $$a OA med Add local field når det ikke finnes annen lokal informasjon (f.eks. Inventory) på posten. (Dette feltet vil også gjøre ressursen søkbar og synlig i egen Oria-instans selv om 856 …$z Gratis skulle mangle. Vi anbefaler at 856 … $z Gratis brukes på elektroniske gratisressurser for søking og synligjøring i Oria.)