6XX – Emneinnførsler

Oppdatert: 2017-03-07

Generelt om registrering av emneord i Alma: http://katalogisering.bibsys.no/verktoyskasse/emneord/

 600 Emneinnførsel personnavn (R)

Feltet benyttes når en person eller en persons verk skal registreres som emne.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn.

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn.

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.

$d – Årstall for fødsel, død, etc.

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.

$n – Nummer for del av verk.

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.

$p – Tittel for del av verk.

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.

$s – Versjon

$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet

$v – Form underavdeling

$x – Underavdeling

$y – Kronologisk underavdeling

$z – Geografisk underavdeling

$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker koden «bare»

Eksempler

600 07 $$a Karl $$b XII $$c konge av Sverige $$0 90289706 $$2 bare
600 17 $$a Christiansen, Rune $$d 1963- $$0 90968586 $$2 bare $$t  Ensomheten i Lydia Ernemans liv

610 Emneinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet benyttes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres som emne. Det benyttes også for konferanse som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn. Eventuell forklarende term må legges i parentes i dette feltet

$b – Underavdeling

$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet

$v – Form underavdeling

$x – Underavdeling

$y – Kronologisk underavdeling

$z – Geografisk underavdeling

$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempler

610 27 $$a Titanic (skip) $$0 98017728 $$2 bare
610 17 $$a $$a Norge $$b Høyesterett $$0 11009264 $$2 bare

611 Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)

Feltet benyttes når en konferanse, et møte eller en utstilling o.l., eller et verk utgått fra en konferanse o.l., skal registreres som emne. For konferanser som er underordnet en korporasjon, brukes felt 610.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet

$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall

$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet

$v – Form underavdeling

$x – Underavdeling

$y – Kronologisk underavdeling

$z – Geografisk underavdeling

$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempler

611 27 $$a Olympiske sommerleker $$0 90657347 $$2 bare

 630 Emneinnførsel standardtittel (R)

Feltet benyttes når en standardtittel (som ellers ville vært hovedordningsord) skal registreres som emne.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 –Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet.

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.

$n – Nummer for del av verk.

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.

$p – Tittel for del av verk.

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.

$s – Versjon

$v – Form underavdeling

$x – Underavdeling

$y – Kronologisk underavdeling

$z – Geografisk underavdeling

$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempler

630 07 $$a Bibelen $$p GT $$p Salm. $$l Latin $$0 15040591 $$2 bare
630 07 $$a Draumkvæde $$0 90714528 $$2 bare

 

648 Emneinnførsel kronologisk term (R)

Feltet benyttes når en kronologisk term skal brukes som emne.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Kronologisk term
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempler

648 #7 $$a Middelalderen $$2 noubomn
648 #7 $$a 1800-tallet $$2 humord

650 Generelle emneord(R)

Feltet benyttes for generelle emneord.

Indikatorer

Førsteindikator: Nivå.

Vi skiller ikke mellom nivåer og bruker derfor koden # – Ingen informasjon.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Emneord
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempler

650 #2 $$a Patient rights
650 #7 $$a Pasientrettigheter $$2 humord

651 Geografisk sted som emneord (R)

Feltet benyttes for geografisk sted som emne.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Geografisk navn
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempel

651 #7 $$a Oslo $$2 humord

653 Nøkkelord (R)

Feltet benyttes for emneinnførsler basert på termer som ikke er hentet fra en kontrollert emneordsliste/tesaurus, f.eks. stikkord, nøkkelord.

Indikatorer

Førsteindikator: Nivå.

Vi skiller ikke mellom nivåer og bruker derfor koden # – Ingen informasjon.

Andreindikator: Type nøkkelord

# – Ingen informasjon oppgitt
0 – Generelt emneord
1 – Personnavn
2 – Korporasjonsnavn
3 – Konferanse-, møte-, utstillingsnavn
4 – Kronologisk term
5 – Geografisk navn
6 – Sjanger eller form

Utvalgte delfelt

$a – Nøkkelord

Eksempler

653 ## $$a Matoppskrifter
653 #6 $$a Kokebøker
653 #0 $$a Båter

655 Emneord for sjanger eller form (R)

Feltet benyttes for å registrere den litterære sjanger dokumentet tilhører.

Indikatorer

Førsteindikator: Type emneord

# – enkelt
0 – fasettert

# benyttes når data registreres i en enkelt forekomst av delfelt $a. (Fassettert (0) brukes når termene registreres i delfelt $a og $b. $c foranstilles hvert av delfeltene.)

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Emneord for sjanger eller form
$v – Form underavdeling (R)
$x – Underavdeling (R)
$y – Kronologisk underavdeling (R)
$z – Geografisk underavdeling (R)
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn,
ordbok, tekord.

Eksempel

655 #7 $$a Kokebøker $$2 humord

690 Lokale emneord (R)

Feltet brukes til å registrere lokale emneord, dvs. emneord some er utviklet for, og brukes av en enkelt institusjon.

Feltet opprettes i Alma Metadata Editor: Edit -> Add local field. Data som er registrert i lokale felt vil bare være søkbare og synlige for egen institusjon (Institution zone).

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinerte

Aktuelle delfelt

$a – Emneord

Eksempel

690 ## $$a Bunader