Verktøykasse for katalogisering

forsidebilde
Oppdateringer:

MARC 21 Bibl – 4XX (2018-02-13)
Relasjonskoder (2018-01-18)
MARC 21 Bibl – 1XX (2018-01-18)
MARC 21 Bibl – 70X-75X (2018-01-11) NY
Autoriteter-Registrering (2018-01-16)
Vitenskapelig bokpublisering (Utgår)
MARC 21 Bibl – 4XX (2017-11-28)
MARC 21 Bibl – 800-830 (2017-11-24)
Elektroniske ressurser (2017-10-25) NY
Spesialtegn og ikke-latinsk skrift (2017-10-18)
MARC 21 Aut – 4XX-5XX – Henvisninger (2017-10-18)
MARC 21 – 008 Bøker, pos. 22 (2017-07-24)
Delfelt som forsvinner…(2017-05-23) NY
MARC 21 Bibl – 25X-28X (2017-04-06)
Klassifikasjon (2017-04-05)
Hjelpemidler (2017-03-19) NY
Import fra eksterne baser (2017-03-09)
Emneord (2017-02-22)
MARC 21 Bibl-6XX (2017-02-27)
Flerbindsverk (2017-01-27)