Verktøykasse for katalogisering

forsidebilde
Oppdateringer:

MARC21 Bibl – 20X-24X (2018-08-27)
MARC 21 Bibl – 76X-78X (2018-08-27)
Bibliografisk registrering – Diverse – Delfelt som forsvinner… (2018-08-20)
MARC 21 Bibl – 6XX (2018-05-14)
MARC 21 Bibl – 5XX (2018-05-09)
MARC 21 Bibl – 3XX (2018-05-08)
Diverse – Merge Record & Combine Inventory (2018-22-03)
Musikalier – Veiledning (2018-03-06)
Musikalier – Eksempler (2018-02-01)
MARC 21 Bibl – 800-830 (2018-02-19)
MARC 21 Bibl – 4XX (2018-02-13)
Relasjonskoder (2018-01-18)
MARC 21 Bibl – 1XX (2018-01-18)
MARC 21 Bibl – 70X-75X (2018-01-11) NY
Autoriteter-Registrering (2018-01-16)
Vitenskapelig bokpublisering (Utgår)
MARC 21 Bibl – 4XX (2017-11-28)
MARC 21 Bibl – 800-830 (2017-11-24)