Verktøykasse for katalogisering

forsidebilde
Oppdateringer:

MARC 21 Bibl – 3XX (2018-10-30)
Bibliografisk registrering – Musikalier – Veiledning (2018-10-31)
MARC 21 Bibl – BIBSYS-definerte MARC-felt (2018-10-10)
Musikk – Lydopptak (2018-10-09)
MARC 21 Bibl – 5XX (2018-10-10)
MARC 21 Bibl – 008 – Kart (2018-09-27) NY
MARC 21 Bibl – 20X-24X (2018-08-27)
MARC 21 Bibl – 76X-78X (2018-08-27)
Bibliografisk registrering – Diverse – Delfelt som forsvinner… (2018-08-20)
MARC 21 Bibl – 6XX (2018-05-14)
MARC 21 Bibl – 5XX (2018-05-09)
MARC 21 Bibl – 3XX (2018-05-08)