Verktøykasse for katalogisering

forsidebilde
Oppdateringer:

RDA QA (2019-02-14) NY
Bibliografisk registrering – Musikk – lydopptak (2019-01-23)
MARC 21 Aut – Registrering (NY)
MARC 21 Aut – 111 (2019-01-17)
Klassifikasjon
MARC 21 Bibl – 20X-24X (2019-01-18)
MARC 21 Bibl – 70X-75X (2019-01-04)
MARC 21 Bibl – 1XX (2019-01-04)
Bibliografisk registrering – Filmer og videoopptak (2019-01-18)
MARC 21 Bibl – 3XX (2018-10-30)
Bibliografisk registrering – Musikalier – Veiledning (2018-10-31)
MARC 21 Bibl – BIBSYS-definerte MARC-felt (2018-10-10)
Musikk – Lydopptak (2018-10-09)
MARC 21 Bibl – 5XX (2018-10-10)